SubjectsSubjects(version: 873)
Course, academic year 2020/2021
  
Special Education - Individuals with Visual Impairment II. - OB2318318
Title: Sppg znevýhod. člověka se ZP II.
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2015
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Is provided by: OPBS1S127A
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
Pre-requisite : OB2318308, OB2318314
Interchangeability : OB2318115
Annotation -
Last update: MLCKOVA/PEDF.CUNI.CZ (08.03.2010)
Education of children with visual impairments, special education intervention as an important factor of an optimal child development. Admission to school of a child with visual impairment. Compulsory education of students with visual impairment, transition to pre-professional and professional preparation. Conditions for integrative education. Reeducation of vision of children with impaired binocular seeing. Visual perception and congnitive development. Visual reflexion, visual attention. Recognition of models, contrast perception, recognition of facies, colour perception, visual moving. Social education.
Literature - Czech
Last update: MLCKOVA/PEDF.CUNI.CZ (08.03.2010)

HOUSAROVÁ, B. (ed). Speciálněpedagogická čítanka. Praha: UK, 2003. ISBN 80-7290-109-5.

JESENSKÝ, J. Andragogika a gerontagogika handicapovaných. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 80-7184-823-9.

KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L. Oftalmopedie. Brno: Paido, 2000. ISBN 80-85931-84-2.

KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L.(ed). Edukace dětí se speciálními potřebami v raném a předškolním věku. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-7315-063-8.

VÍTKOVÁ, M.(ed). Možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení. Brno: Paido, 1999. ISBN 80-85931-75-3.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. (06.09.2017)

Písemná zkouška v rozsahu okruhů státní závěrečné zkoušky z předmětu (I. + II.)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html