SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Technologie in SpecEd - Technical Equipment - OB2318161
Title: Technologie ve speciální pedagogice -přístrojová technika
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2009
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/1 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (15)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Incompatibility : OB2318162
Pre-requisite : OB2318099, OB2318116
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Marie Mlčková, Ph.D. (20.12.2006)
Komunikace s počítači PC. Zásuvné karty. Speciální počítače a periferie. Vybrané lékařské přístroje. Vývoj elektronických a mechanických kompenzačních pomůcek, adaptace pomůcek a možnosti jejich využití,indikace z pohledu rehabilitačního lékaře, technika a ergoterapeuta, kontext prostředí - vnější technické prostředky, osobní technické prostředky, vývoj, adaptace a údržba. Implantáty a protetika - aktuální vývoj u nás a v zahraničí.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Marie Mlčková, Ph.D. (20.12.2006)

FILIPIOVÁ,D.: Život bez bariér. Projekty a rekonstrukce.Praha: Grada, 1998. ISBN 80-7169-233-6

HOLSINGER E. Jak pracují multimédia. Brno : Unis 1995

HRABAL, V., LUSTIGOVÁ Z., VALENTOVÁ L. Testy a testování ve škole. SVI PedF UK Praha 1994

HROMÁDKOVÁ, J. Fyzioterapie. Jinočany, H&H, 1999. ISBN 80-860224-55.

KOUBA A KOL. Technické systémy ve výuce I. a II. Praha : UK, 1993, 95

KUBÍČOVÁ,Z., KUBÍČE.J.: Kompenzační a didaktické pomůcky pro děti a žáky s tělesným postižením v MŠ a ZŠ. Praha.2001. Septima. ISBN 80-7216-166-0

VOJTA, V. Vojtův princip: svalové souhry v reflex. lokomoci a motorické ontogeneze. Praha : Grada Publishing, 1995. ISBN 80-7169-004-X.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html