SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Ergotherapy II - OB2318143
Title: Ergoterapie II
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2010
Semester: winter
E-Credits: 1
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/1 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Barbara Valešová Malecová, Ph.D.
Pre-requisite : OB2318099
Interchangeability : OBSP18313, OB2318117
Annotation -
Last update: SVOBODAP/PEDF.CUNI.CZ (25.08.2010)
x
Literature - Czech
Last update: Mgr. Marie Mlčková, Ph.D. (29.11.2006)

KARASOVÁ, M.,VODÁKOVÁ, J.: Zkušenosti s využitím výukových projektů ve výuce žáků praktické školy. Speciální pedagogika, 2000, roč. 10, č.4-5, s.263-267. ISSN 1211-2720 (autorství 50%)

HONZÍKOVÁ, J., MICHÁLKOVÁ, L., VODÁKOVÁ, J.: Praktické činnosti II, Praha: UK PedF v Praze 2000. ISBN 80-729-003-X (autorství 40%)

VODÁKOVÁ, J. a kol.: Speciální pracovní výchova a ergoterapie. Praha: UK PedF UK, 2003. ISBN 80-7290-113-3

MARÁDOVÁ, E., VODÁKOVÁ, J.: Praktické činnosti pro 6.-9. ročník ZŠ. Příprava pokrmů. 2.upravené vydání. Praha: Fortuna, 2003. ISBN 80-7168-849.5. (autorství 50%)

VODÁKOVÁ, J.: Zelenina. Léčivé rostliny. In: DYTRTOVÁ, R. aj. Praktické činnosti pro 6.-9.ročník ZŠ. 2. upravené vydání. Praha: Fortuna, 2003. s. 30-67. ISBN 80-7168-857-6.

VODÁKOVÁ, J.: Ergoterapie - základní informace pro pedagogy. Vychovávatel, 2003, roč. 48, č.7, s. 23-25. ISSN 0139-6919.

VODÁKOVÁ, J.: Využívání odpadních materiálů pro tvořivé činnosti dětí. Vychovávatel, 2003, roč. 49, 4. 1, s. 12-15. ISSN 0139-6919.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html