SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Bibliotherapy I - OB2318134
Title: Biblioterapie I.
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2014
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (25)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Barbara Valešová Malecová, Ph.D.
Incompatibility : OB2318132, OB2318133
Pre-requisite : OB2318099, OB2318101
Annotation - Slovak
Last update: VALESOB (27.01.2011)
Študenti získajú teoretické poznatky o vymedzení biblioterapie a jej cieľoch, o formách a metódach biblioterapie, o diagnostike v BT, o zostavovaní biblioterapeutických programov a stretnutí a ich hodnotení. Študenti sa na hodinách aj prakticky oboznámia s niektorými biblioterapeutickými technikami a aktivitami.
Literature - Czech
Last update: VALESOB (27.01.2011)

1. Prednášky k predmetu

2. PILARČÍKOVÁ-HÝBLOVÁ, S. Biblioterapia. Liptovský Mikuláš : Vydané vlastným nákladom, 1997. 74 s.

3. MALECOVÁ, B. Prvky biblioterapie na vyučovaní. In Sociálne vzťahy a problémy na školách. Bratislava : Odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko, 2008. 1- 34 s. ISBN 80-89182-03-8.

Teaching methods - Slovak
Last update: VALESOB (21.02.2011)

Prvá časť hodiny - prednáška (teoretický výklad)

Druhá časť hodiny - zážitková forma - študenti si vyskúšajú vybrané biblioterapeutické techniky

Requirements to the exam - Slovak
Last update: VALESOB (27.01.2011)

max. 3 absencie na kurze

Ústna skúška

Syllabus - Slovak
Last update: VALESOB (09.01.2011)

Témy predmetu:

1. Definovanie pojmov: biblioterapia, paremiologická terapia, hagioterapia, pohádkoterapia a poetoterapia

2. Formy biblioterapie (skupinová, individuálna, hromadná, expresívna, receptívna BT)

3. Využitie biblioterapie

4. Diagnostika v biblioterapii

5. Štruktúra biblioterapeutického programu a stretnutia

6. Podmienky biblioterapie (miestnosť pre BT)

7. Funkcie literárneho textu využívané v biblioterapii

8. Vývin čitateľského záujmu

9. Metódy práce s literárnym textom/metódy biblioterapie (vonkajšie metódy, vnútorné metódy)

10. Práca s príbehom

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html