SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Special Education - Individuals with Behavioral Disorders I - OB2318107
Title: Sppg znevýhodněného člověka s PCH I.
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2010
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Is provided by: OBSP18117
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D.
Pre-requisite : OB2318099, OB2318101, OB2318102
Interchangeability : OB2318309
Annotation -
Last update: MLCKOVA/PEDF.CUNI.CZ (23.06.2009)
Definition of basic concepts relating to institutional and protective education. Classification of behavioural disorders from the special education point of view. Multifactorial approach of behavioural disorders. Current status of institutional and protective education in the CR and other selected European countries. Provisions for execution of institutional and protective education in the CR (diagnostic institutions, children´s homes with a school, educational institutions, children´s homes, institutions for foreigners´ children) Educational-therapeutical approaches towards drug-addicts and drug-habit-forming persons. Bio-psycho-social-spiritual model of dependence behaviour. System of outpatient and residential care of drug-habit-forming persons. Harm Reducation. Self helping organizations acting in the CR. Current drug scene in the CR.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Marie Mlčková, Ph.D. (18.10.2006)

CZAPOW, C. JEDLEWSKI, S. Resocializační pedagogika. Praha, SPN 1981.

DUNOVSKÝ J.: Dítě a poruchy rodiny. Praha, Avicenum 1986

HOUSAROVÁ, B. (ed). Speciálněpedagogická čítanka. Praha: UK, 2003. ISBN 80-7290-109-5.

KLÍMA J., KLÍMA P.: Základy etopedie. Praha, SPN 1984

MATOUŠEK O.: Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha 1994

MATOUŠEK O. Ústavní péče. Sociologické nakladatelství 1995. ISBN 80-85850-08-7

NEŠPOR, K.: Kouření, pití, drogy. Praha, Portál 1995

PRESL J.: Drogová závislost. Mexdorf 1994

ŠOTOLOVÁ, E.: Programy vzdělávání budoucích učitelů romských dětí v České republice. In: Balvín, J.: Romové a obec. Ústí nad Labem: 2001, s. 31 - 35. ISBN 80-902461-5-X.

ŠOTOLOVÁ, E.: Výchovně léčebné přístupy k osobám závislým na návykových látkách. In: Krahulcová, B. a kol.: Postižený člověk v procesu senescence. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2002, s. 60-70. ISBN 80-7290-094-3.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html