SubjectsSubjects(version: 873)
Course, academic year 2020/2021
  
Special Education - Individuals with Visual Impairment I - OB2318105
Title: Sppg znevýhodněného člověka se ZP I.
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2010
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Is provided by: OBSP18116
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
Pre-requisite : OB2318099, OB2318101, OB2318102
Interchangeability : OB2318308
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Blanka Ohlídková, CSc. (22.05.2006)
Člověk se zrakovým postižením, mýty, předsudky na straně intaktní majority i na straně postižených osobností a zrakový handicap. Zrakové vady - typy a stupně zrakových vad, senzorická deprivace, informační deficit. Výskyt a etiologie vad. Systém péče o zrakově postižené v ČR (Centrum zrakových vad, raná péče, spec. mateřská škola, SPC, Integrace v rámci předškolní výchovy, speciální základní škola pro zrakově postižené, speciální třídy, SPC v rámci integrovaného vzdělávání, středoškolská studia, možnosti a podmínky vysokoškolského studia, technická pomoc, Tyfloservis, Rehabilitační a rekvalifikační středisko). Oslepnutí jako zátěžová změna v psychosociální rovině. Informační deficit při chybění vizuálních informací. Součástí výuky předmětu je Program řízené reflexe pro speciální pedagogy.
Literature - Czech
Last update: PhDr. Blanka Ohlídková, CSc. (22.05.2006)

HOUSAROVÁ, B. (ed). Speciálněpedagogická čítanka. Praha: UK, 2003. ISBN 80-7290-109-5.

JESENSKÝ, J. Andragogika a gerontagogika handicapovaných. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 80-7184-823-9.

KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L. Oftalmopedie. Brno: Paido, 2000. ISBN 80-85931-84-2.

KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L.(ed). Edukace dětí se speciálními potřebami v raném a předškolním věku. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-7315-063-8.

LUDÍKOVÁ, L., MALEČEK, M. Tyflopedie III. Olomouc : PedF UP, 1991.

MASON, H.,MC CALL,S et al. Visual Impairment. London: David Fulton Publisher, 1997. ISBN 1 85346-412-0.

VÁGNEROVÁ, M. Oftalmopschologie dětského věku. Praha : Karolinum, 1995. ISBN 80-7184-053-X.

VÍTKOVÁ, M.(ed). Možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení. Brno: Paido, 1999. ISBN 80-85931-75-3.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html