SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Physical and Relaxation Activities II - OB2317130
Title: Pohybové a relaxační aktivity II
Guaranteed by: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2017
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/1, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Jiří Hrabinec, CSc.
Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
Incompatibility : OB2320003, OB2320103
Pre-requisite : OB2317119
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. (29.01.2018)
Předmět se zabývá problematikou relaxačního cvičení, seznamuje s programy, které ovlivňují svalové dysbalance a pomáhají relaxaci. Zaměřuje se na zdravotní účinky cvičení. Součástí jsou praktická cvičení. S sebou mít vhodné oblečení na cvičení a ručník.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. (19.01.2018)

Cílem kurzu je seznámit studenty s jednotlivými aktivitami v rámci cvičení a relaxace.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. (19.01.2018)

HOŠKOVÁ, Blanka a Miluše MATOUŠKOVÁ. Kapitoly z didaktiky zdravotní tělesné výchovy pro studující FTVS UK. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-718-4621-X.

HOŠKOVÁ, Blanka. Vademecum: zdravotní tělesná výchova (druhy oslabení). Praha: Karolinum, 2012. ISBN 9788024621371.

LEVITOVÁ, Andrea a Blanka HOŠKOVÁ. Zdravotně-kompenzační cvičení. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-4836-8.

MACHOVÁ, Jitka a Dagmar KUBÁTOVÁ. Výchova ke zdraví. 2., aktualizované vydání. Praha: Grada, 2015. Pedagogika (Grada). ISBN 978-802-4753-515.

STACKEOVÁ, Daniela. Cvičení na bolavá záda. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. 137 s. Fitness, síla, kondice. ISBN 978-80-247-4089-8.

STACKEOVÁ, Daniela. Cvičení na bolavá záda. Praha: Grada, 2012. Fitness, síla, kondice. ISBN 978-80-247-4089-8.

TLAPÁK, Petr. Posilování kloubní kondice: centračně-stabilizační cvičení. Praha: ARSCI, 2014. ISBN 978-80-7420-037-3.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. (19.01.2018)

účast v hodinách min 75% a samostatný metodický výstup (včetně odevzdané písemné přípravy).

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. (19.01.2018)

Relaxační cvičení

prevence svalových dysbalancí, cvičení na posilování a protahování 

relaxační a uvolňovací techniky

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. (29.01.2018)

Podmínkou pro získání zápočtu je účast na kurzu a splnění dílčích seminárních úkolů. 

S sebou na výuku vždy vhodné oblečení na cvičení (legíny, tepláky, tričko, ručník)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html