SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
First Aid for Educational Staff II - OB2314V02
Title: Předlékařská první pomoc pro pedagogické pracovníky II
Guaranteed by: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2017
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/1, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Pre-requisite : OB2314V01
Annotation -
Last update: ZVIROTSK/PEDF.CUNI.CZ (27.04.2012)
The course continues the subject First Aid for Educational Staff I, adding other topics and providing space for practical training of learned skills. Attention is also paid to issues of civil safety in emergencies and legal aspects of providing first aid, with regard to the school environment.
Aim of the course -
Last update: ZVIROTSK/PEDF.CUNI.CZ (24.06.2012)

The course aims to consolidate knowledge and practical skills of students in the area of first aid and inform them of other related topics.

Literature - Czech
Last update: ZVIROTSK/PEDF.CUNI.CZ (24.06.2012)

LINHART, P. Ochrana člověka za mimořádných událostí. Praha : Fortuna, 2003. ISBN 80-7168-869-X.

SRNSKÝ, P. První pomoc u dětí. Praha : Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1824-8.

TRAPANI, G.; BERTINO, E. a kol. První pomoc a zdraví dítěte. Praha : Portál, 2006. ISBN 80-7367-137-9.

Requirements to the exam - Czech
Last update: ZVIROTSK/PEDF.CUNI.CZ (24.06.2012)

Požadavky pro udělení klasifikovaného zápočtu: aktivní účast na seminářích, úspěšné absolvování zápočtového testu a prokázání praktických dovedností při ošetřování maskovaného poranění.

Syllabus -
Last update: ZVIROTSK/PEDF.CUNI.CZ (24.06.2012)

1. Theory of first aid.

2. Pracitice of first aid.

3. Civil safety in emergencies.

4. Principles of care for the sick.

5. Legal aspects of providing first aid.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html