SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Ethics Seminar - B I - OB2312020
Title: Etický kurz B I
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (120)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Classification: Teaching > Civic Education
Annotation -
Last update: STRACENY/PEDF.CUNI.CZ (03.02.2009)
Course outline: Contemporary science characterization; Science, technique and technology; The relation between natural and social sciences and the humanities; Science and values. Fundamental conceptions of ethics: empiricism, apriorism, relativism and transcendentalism. Philosophical anthropology as the basis for moral standard formulation. Biological determination of man; Social Darwinism, genes and memes; Social determination of man; The function of nurture and education; Moral and legal norms; Freedom and the will. The issue of good and fulfilled life (Patočka, Honneth, Rawls). Ethics and metaethics; Ethics of science; Natural world and scientific research; ecological ethics, genetic engineering and medical ethics. Artificial intelligence and human identity; Dignity and happiness of man.
Aim of the course - Czech
Last update: STRACENY/PEDF.CUNI.CZ (26.10.2009)

V návaznosti na tradiční etické problémy a soudobé diskuse v etice dospět k etické dimenzi problematiky dialogu, rozumění, dorozumění.

Literature - Czech
Last update: SEMRADO/PEDF.CUNI.CZ (25.02.2015)

Buber, M.: Já a Ty. Olomouc 1995.

Fink, E.: Bytí, pravda, svět. Praha 1996.

Gadamer, H.-G.: Člověk a řeč. Praha 1999.

Grondin, J.: Úvod do hermeneutiky. Praha 1997.

Heidegger, M.: Básnicky bydlí člověk. Praha 1993.

Hroch,J., Konečná, M., Hlouch, L.: Proměny hermeneutického myšlení. Brno 2010.

Payne, J.: Hermeneutická etika. Praha 1995.

Pelcová, N., Semrádová, I.: Fenomén výchovy a etika učitelského povolání. Praha 2014.

Pokorný, P. a kol.: Hermeneutika jako teorie porozumění. Praha 2005.

Semrádová, I.: Filosofický seminář. 2003 a pozdější vydání.

Semrádová, I.: Úvod do etiky. Hradec Králové 2009.

Semrádová, I.: Etika. Výběr textů k interpretaci. Hradec Králové 2010

 

 

 

Syllabus - Czech
Last update: SEMRADO/PEDF.CUNI.CZ (28.02.2014)

Jazyk, text, interpretace, interpretační chyby, dezinterpretace.
Rozumění v hermeneutické tradici jako teoretické intellegere.
Rozumění u Heideggera jako rozumět své věci, stačit na ni, umět si s ní poradit. Každodenní rozumění jako netematické. Předchůdné porozumění "předinterpretuje" užití. Rozvrhový charakter našeho rozumění. Rozumění jako primární, výklad jako rozvoj či rozpracování rozumění. Nikoli teorie výkladu, nýbrž vykládání samo je úkolem hermeneutiky. Bezprostředně řečené a spolumíněné.
Gadamerova universální hermeneutika. Tázající se rozumění. "Vycházejíce z rozhovoru, jímž jsme, pokoušíme se přiblížit temnosti řeči." Faktická řeč nestačí, aby vyčerpala vnitřní rozhovor, který nás podněcuje k rozumění.
"Možnost, že ten druhý má pravdu, je duší hermeneutiky."
Habermasova kritika dorozumění ve jménu dorozumění.
Rozumění a dorozumění jako témata etiky.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html