SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Synthetic geometry II - OB2310N202
Title in English: Syntetická geometrie II
Guaranteed by: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:combined
Hours per week, examination: summer s.:2/1 C+Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (999)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level: basic
Is provided by: OPBM2M106A
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Class: Matematika 1. cyklus - povinné
Classification: Mathematics > Mathematics, Algebra, Differential Equations, Potential Theory, Didactics of Mathematics, Discrete Mathematics, Math. Econ. and Econometrics, External Subjects, Financial and Insurance Math., Functional Analysis, Geometry, General Subjects, , Real and Complex Analysis, Mathematics General, Mathematical Modeling in Physics, Numerical Analysis, Optimization, Probability and Statistics, Topology and Category
Pre-requisite : OB2310N013
Interchangeability : OB2310202
Is interchangeable with: OKB2310N22
Annotation -
Last update: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. (20.05.2019)
Students will be acquainted with basic concepts and problems of 3D geometry. The course systematizes secondary school knowledge and develops it further.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Michal Zamboj, Ph.D. (29.01.2018)

Cílem předmětu je, aby se studenti seznámili se základními pojmy a základními úlohami stereometrie. Předmět má systematizovat poznatky ze střední školy a rozvinout je do hloubky i do šířky. Předmět má sloužit k hlubšímu porozumění geometrizace reálného světa.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Michal Zamboj, Ph.D. (29.01.2018)

POMYKALOVÁ, E. Stereometrie, Matematika pro gymnázia. Praha: Prometheus, 2008, ISBN 978-80-7196-178-9

SEKANINA, M., Geometrie. 1,2. Praha: SPN, 1988

KUŘINA, F. Umění vidět v matematice. SPN, 1990, ISBN 80-04-23753-3

KUŘINA, F.: 10 geometrických transformací. Praha : Prometheus 2002.  ISBN 80-7196-231-7

Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Michal Zamboj, Ph.D. (29.01.2018)

Přednáška a cvičení.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Michal Zamboj, Ph.D. (30.01.2019)

Podmínky plnění předmětu: 
- aktivní účast na hodinách 
- domácí řešení zadaných geometrických úloh

Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Po úspěšném napsání testu (na alespoň 60%) jej není nutné opakovat ani při neúspěšném složení ústní části. 

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Michal Zamboj, Ph.D. (29.01.2018)

Polohové vlastnosti prostorových útvarů. Vzájemná poloha přímek a rovin.

Uspořádání bodů a orientace v prostoru.

Metrické vlastnosti prostorových útvarů.

Odchylky přímek a rovin, vzdálenosti v prostoru.

Velikost prostorových útvarů.

Množiny bodů dané vlastnosti.

Klasifikace a skládání shodných zobrazení v prostoru, grupa shodností.

Základní vlastnosti podobností v prostoru. Klasifikace a skládání podobností v prostoru, grupa podobností.

Mnohostěny, Eulerova věta.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html