SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Discrete mathematics - OB2310N001
Title in English: Diskrétní matematika
Guaranteed by: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2016
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:combined
Hours per week, examination: winter s.:2/1 MC [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (100)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Additional information: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=3884
Note: course can be enrolled in outside the study plan
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr.
doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
Is interchangeable with: OKB2310N01
Annotation - Czech
Last update: ZHOUF/PEDF.CUNI.CZ (06.03.2013)
Předmět seznamuje se základními pojmy diskrétní matematiky. Všechny pojmy se dokumentují na mnoha příkladech.
Literature - Czech
Last update: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (07.10.2014)

Výukové materiály jsou dostupné v Moodlu.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (07.09.2017)

Výsledek ze 2 zápočtových písemek + aktivní práce v hodinách.

Počet termínů na plnění zápočtů není omezen.

Syllabus - Czech
Last update: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (13.01.2015)

Dirichletův princip

Kombinatorika

 • Permutace bez opakování 
 • Kombinace bez opakování 
 • Variace bez opakování 
 • Permutace s opakováním 
 • Kombinace s opakování 
 • Variace s opakováním

Diskrétní pravděpodobnost

 • Náhodná jev, pravděpodobnostní prostor
 • Závislé a nezávislé jevy
 • Podmíněná pravděpodobnost
 • Střední hodnota
 • Netradiční sady kostek

Základy teorie grafů

 • Základní pojmy
 • Rovinné grafy
 • Eulerovské grafy
 • Hamiltonovské grafy
 • Izomorfismus grafů

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html