SubjectsSubjects(version: 942)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Geometry in Gauss plane - OB2310072
Title: Geometrie Gaussovy roviny
Guaranteed by: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (999)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Old code: GGRO
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Petr Dvořák, Ph.D.
Class: Matematika 1. cyklus - povinné
Classification: Mathematics > Geometry
Pre-requisite : OB2310012
Interchangeability : OB2310254
Annotation -
Last update: ZHOUF/PEDF.CUNI.CZ (21.02.2009)
Gauss plane, Cabri-geometry, complex number, centroid, Moivre's theorem, n-th power, n-th root, solution to a polynomial equation, point trajectory, equation of a line, equation of a circle, intersecting circles, orthogonal intersecting circles, Apollonius circle, circle inversion, Lobachevsky's geometry.
Aim of the course -
Last update: ZHOUF/PEDF.CUNI.CZ (21.02.2009)

The goal is for students to acquire basic knowledge of the geometry of Gauss plane (plane geometry using complex numbers) and to be able to apply the knowledge in Cabri-geometry environment.

Literature -
Last update: DVORAKP/PEDF.CUNI.CZ (06.10.2008)
  • Ráb,M. Komplexní čísla v elementární matematice.Brno: Vydavatelství MU, 1996. ISBN 80-210-1475-X.
  • Vyšín, J. Lineární komplexní funkce. Praha: SNTL,1958.
  • Koman, M. Jak jsem pomocí Cabri objevil novou větu o trojúhelníku a Apolloniových kružnicích. In 8. setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol. Ed M. Ausbergerová, J. Novotná, V. Sýkora, Praha, JČMF, 2002, s.165-170. ISBN 80-7015-876-X

Teaching methods -
Last update: DVORAKP/PEDF.CUNI.CZ (06.10.2008)

Seminar

Requirements to the exam -
Last update: DVORAKP/PEDF.CUNI.CZ (06.10.2008)
  • aktivní účast (80%) na cvičeních,
  • dvě písemné kontrolní práce
Forma zkoušky:
písemná a ústní

Syllabus -
Last update: ZHOUF/PEDF.CUNI.CZ (21.02.2009)

Gauss plane, Cabri-geometry, complex number, centroid, Moivre's theorem, n-th power, n-th root, solution to a polynomial equation, point trajectory, equation of a line, equation of a circle, intersecting circles, orthogonal intersecting circles, Apollonius circle, circle inversion, Lobachevsky's geometry.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html