SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Analytical chemistry - OB2309037
Title: Analytická chemie
Guaranteed by: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:combined
Hours per week, examination: winter s.:3/1, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D.
Incompatibility : OB2309007, O02309007
Interchangeability : OB2309007, O02309007
Is incompatible with: OPBE2E110A
Is pre-requisite for: OB2309023
Is interchangeable with: OKB2309007, OPBE2E110A
Annotation - Czech
Last update: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D. (08.02.2019)
V rámci kurzu se posluchači seznámí se základními pojmy, chemickými výpočty a metodami používanými v analytické chemii.
Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D. (08.02.2019)

Zápočet: získání alespoň 50 % bodů v průběžně psaných testech; v případě menšího počtu bodů je na konci semestru/začátku zkouškového období možné absolvovat souhrnný test, ze kterého je nutné získat opět alespoň 50 % bodů (max. 2 pokusy).

Zkouška: písemný test; zkoušku může student absolvovat po získání zápočtu z analytické chemie

Syllabus - Czech
Last update: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D. (08.02.2019)

Kvalitativní anorganická analýza

Základní analytické operace – odběr vzorku, měření a odměřování objemů roztoků, vážení

Vážková a odměrná analýza

Acidobazické a komplexometrické titrace

Srážecí a redoxní titrace

Elektrochemické analytické metody – elektrody, polarografie, coulometrie

Elektrochemické analytické metody – potenciometrie, konduktometrie

Separační analytické metody – extrakce, tenkovrstvá chromatografie

Separační analytické metody – plynová a kapalinová chromatografie

Spektrální analytické metody

Analytické metody používané v biochemii

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D. (08.02.2019)

Zápočet: získání alespoň 50 % bodů v průběžně psaných testech; v případě menšího počtu bodů je na konci semestru/začátku zkouškového období možné absolvovat souhrnný test, ze kterého je nutné získat opět alespoň 50 % bodů (max. 2 pokusy).

Zkouška: písemný test; zkoušku může student absolvovat po získání zápočtu z analytické chemie

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html