SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Analytical Chemistry Lab. Course - OB2309023
Title: Laboratoř analytické chemie
Guaranteed by: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/3, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D.
Incompatibility : OB2309008
Pre-requisite : OB2309037
Interchangeability : OB2309008
Is incompatible with: OPBE2E112A
Is interchangeable with: OPBE2E112A
Annotation - Czech
Last update: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D. (10.01.2018)
Laboratoře analytické chemie jsou zaměřeny na praktické seznámení studentů se základními analytickými metodami. Předmět rozšiřuje znalosti kvalitativní i kvantitativní chemické analýzy.
Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D. (10.01.2018)

Požadavky pro udělení zápočtu

aktivní účast, znalost teoretických základů praktických úloh, provedení všech praktických úloh, vypracování a odevzdání protokolů, odevzdání pracovního místa a stolu (čisté a umyté nádobí včetně případné náhrady nádobí rozbitého či poškozeného)

Syllabus - Czech
Last update: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D. (10.01.2018)

Kvalitativní analýza

Důkazové reakce kationtů a aniontů

Určení prvkového složení jednoduché anorganické soli

Kvantitativní analýza

Titrace: acidobazické, srážecí, chelatometrické, oxidačně-redukční

Konduktometrické stanovení obsahu kyseliny ve vzorku

 

 

 

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html