SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Inorganic Chemistry Lab. Course - OB2309021
Title: Cvičení z anorganické chemie
Guaranteed by: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2015
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/4, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Is provided by: OB2309017
Old code: CACH
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Ing. Hana Kotoučová, Ph.D.
Incompatibility : OB2309017, O02309021
Pre-requisite : OB2309003
Interchangeability : OB2309017, O02309021
Is incompatible with: O02309021
Is interchangeable with: OKB2309017, OB2309003, OB2309017
Annotation -
Last update: KOTOUCO/PEDF.CUNI.CZ (12.02.2008)
The subject Inorganic Chemistry Lab. Course ties together with subject Laboratory Technique Course. Students will deepen knowledge of basic chemical operation; target the sequential inorganic preparation, test-tube reactions, production of gases and manipulation with them. The sense of laboratory course is also practical cognition of chemical compounds and their properties on the basis of experiments and comparing the findings with theoretical principles.
Literature - Czech
Last update: PhDr. Martin Čapek Adamec, Ph.D. (15.02.2007)

Sýkorová D., Mastný L.,: Návody pro laboratoře z anorganické chemie, VŠCHT Praha, 2001, 2. vyd., ISBN 80-7080-452-1

Requirements to the exam - Czech
Last update: KOTOUCO/PEDF.CUNI.CZ (04.02.2008)

Odevzdání všech protokolů z provedených úloh. Vypracování písemného testu v závěru kurzu s 50% úspěšností, přičemž student musí spočítat oba příklady, které budou součástí testu.

Podmínkou udělení zápočtu je rovněž odevzdání pracovního stolu (čisté a umyté nádobí včetně případné náhrady nádobí rozbitého či poškozeného)

Syllabus - Czech
Last update: KOTOUCO/PEDF.CUNI.CZ (04.02.2009)

Laboratorní cvičení proběhne v týdenním bloku. Každý student dostane zadaný seznam prací, které bude v průběhu bloku provádět, preparáty odevzdá, zkumavkové reakce popíše rovnicemi. Protokoly o preparacích i zkumavkových reakcích budou zaznamenávány do laboratorního deníku A4, nikoliv na volné papíry. Pořadí prací si volí student sám. Záleží tedy na jeho vlastní šikovnosti, kdy celý blok ukončí.

Druhý den bloku si studenti napíší vstupní test z bezpečnosti práce a výpočtů (předpokládá se znalost z předmětu laboratorní technika) a popíší první dvě preparace, které budou provádět (na základě vlastní volby). Podmínkou k pokračování v laboratořích je 50% úspěšnost v testu.

Stedntům budou rozděleny úlohy vybrané z následujího seznamu pevní den laboratoří, vždy 7 různých úloh:

1.Bezvodý chlorid nikelnatý. Příprava lehkotavitelného skla, hydrolýza skla.

2.Příprava peroxidu vodíku a stanovení jeho roztoku. Vlastnosti peroxidu vodíku. Reakce manganistanového aniontu, reakce mangannatých iontů.

3.Příprava jodičnanu draselného. Volné halogeny. Reakce halogenidů. Stabilita komplexů. Reakce kobaltnatých iontů.

4.Síran draselno-chromitý redukcí oxidem siřičitým, vlastnosti kyseliny siřičité, reakce síranových, thiosíranových, siřičitanových a sulfidových aniontů, příprava sulfanu a sulfidů.

5.Dusičnan olovnatý, reakce dusičnanového a dusitanového aniontu, vytěsnění amoniaku, proužková reakce. Kyselina trihydrogenboritá.

6.Redukce oxidu měďnatého vodíkem, zkoušky plamenem, boraxové perličky. Methylester kyseliny borité.

7.Oxid olovočitý z dusičnanu olovnatého, reakce minia, reakce cínnatých inotů, reakce olovnatých iontů. Reakce železnatých iontů, reakce železitých iontů.

8.Mohrova sůl, reakce chromitých iontů, reakce chromanových a dichromanových inotů, rovnováha chroman - dichroman .

9.Příprava thiosíranu sodného, reakce thiosíranu sodného. Reakce hliníku, reakce hlinitých iontů.

Entry requirements - Czech
Last update: PhDr. Martin Čapek Adamec, Ph.D. (15.02.2007)

Splnění formálních náležitostí nutných k provádění prací v chemické laboratoři. 50% úspěšnost při vstupním testu z bezpečnosti práce a zásad první pomoci

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html