SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Analytical chemistry - OB2309007
Title: Analytická chemie
Guaranteed by: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:combined
Hours per week, examination: winter s.:3/1, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Incompatibility : O02309007
Interchangeability : O02309007
Is incompatible with: O02309007, OB2309037
Is pre-requisite for: OB2309008
Is interchangeable with: OB2309037, OKB2309007, O02309007
Annotation - Czech
Last update: RNDr. Lucie Koláčná, Ph.D. (30.08.2015)
V rámci kurzu se posluchači seznámí se základními pojmy, chemickými výpočty a metodami používanými v analytické chemii.
Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Lucie Koláčná, Ph.D. (02.10.2016)

Požadavky

Zápočet: aktivní účast (80 %) při cvičeních, aktivní účast při opakování a procvičování, prokázání průběžných znalostí, zápočtový test (alespoň 50 % bodů, maximálně 3 pokusy)

Zkouška: písemný test + ústní zkouška; zkoušku může student absolvovat po získání zápočtu z analytické chemie

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Lucie Koláčná, Ph.D. (30.08.2015)

Základní analytické operace

Hodnocení analytických výsledků

Základní chemické rovnováhy

Kvalitativní analýza anorganická a organická

Vážková analýza

Odměrná analýza; titrace acidobazické, komplexometrické, srážecí, redoxní

Elektrochemické analytické metody

Separační analytické metody

Spektrální analytické metody

Analytické metody používané v biochemii

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html