SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Folk Song - OB2308282
Title: Lidová píseň
Guaranteed by: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (50)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D.
Incompatibility : OB2308184
Interchangeability : OB2308201
Is incompatible with: OB2308184
Annotation - Czech
Last update: VEVERKO/PEDF.CUNI.CZ (04.09.2015)
Cílem předmětu je pochopení lidové písně jako nedílné součásti historického vývoje národní hudby v kontextu s vývojem společenským. Hlubším poznáním specifických znaků, druhů a oblastí lidové kultury přispívá ke schopnosti esteticky hodnotně interpretovat lidovou píseň jak v pěveckém projevu, tak v nástrojové stylizaci. Teoretické poznatky jsou doplňovány notovými materiály a nahrávkami folklorního projevu.
Literature - Czech
Last update: VEVERKO/PEDF.CUNI.CZ (12.12.2015)

BARTOŠ,F., JANÁČEK,L. Národní písně moravské. Praha: ERM, 1995 /1901/. ISBN 80-85913-05-4.

ERBEN,K.J. Prostonárodní české písně a říkadla. Svazek 1-6. Praha: Panton, 1987/ 1864/.

Guberniální sbírka písní a instrumentální hudby z Moravy a Slezska z roku 1819/ Uspořádal Karel Vetterl. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1994. 488 s.

Folklor české republiky. Praha: Kartografie, 2010. IBSN: 978-80-7393-097-4.

FROLEC V. Jízda králů. Praha: TEPS 1980. ISBN: 80-7065-009-5, 174 s.

JANÁČEK,L. O lidové písni a lidové hudbě. Praha: SNKLHU, 1955.

LANDGHAMMEROVÁ J. České lidové kroje. Praha: Práce 1994. ISBN: 80-208-0328-9,150 s.

Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Biografická část.Praha: Mladá fronta 2007, ISBN: 978-80.204-1711-4, 286 s.

Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Věcná část A-N,O-Ž. Praha: Mladá fronta 2007. ISBN: 978-80-204-1712-1, 2.díl ISBN 978-80-204-1713-8, 664 s.

MARKL,J. Nejstarší sbírky českých lidových písní. Praha: Supraphon 1987. 682 s.

PECHÁČEK, S. Lidová píseň a sborová tvorba. Praha: Karolinum 2010. ISBN 978-80-246-1830-2.

SUŠIL,F. Moravské národní písně s nápěvy v textu vřaděnými. 5. vydání. Praha: Mladá fronta/ ARGO, 1998, 792 s.Krajský pedagogický ústav, 1990. ISBN 80-900158-0-8.

VONDRUŠKOVÁ, A. Český lidový a církevní rok. MOBA, Brno 2015. ISBN 978-80-243-6761-3.

VALOVÝ,E. Lidová píseň. Brno: 1978.

ZÍBRT Č. Veselé chvíle v životě lidu českého. Praha: Vyšehrad 2006. ISBN: 80-7021-624-7, 640 s.

Requirements to the exam - Czech
Last update: VEVERKO/PEDF.CUNI.CZ (04.09.2015)

Požadavky k zápočtu: přednesení a písemné zpracování tématu Lidové písně a kultura zvoleného regionu (7-10 stran).

Požadavky ke zkoušce: 100 lidových písní zpaměti (min. 2 sloky, seznam písní). Ústně dva z vylosovaných okruhů (viz sylabus) a tři pojmy ze Slovníčku folklorních pojmů.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Jana Veverková (12.09.2017)

Vymezení folklorních oblastí v České republice. Vokální a instrumentální typ lidové písně.

České folklorní oblasti. Přehled a charakteristika s podrobnějším zaměřením na Chodsko a Plzeńsko.

Moravské folklorní oblasti. Přehled a charakteristika s podrobnějším zaměřením na Valašsko a Slovácko.

Druhy lidových písní. Jazyk a forma lidových písní.

Historie sběratelství. Nejstarší sbírky lidových písní a sběratelé do počátku 19. století.

Guberniální sběr. Sběratelství lidových písní v 19. a 20. století.

K. J. Erben a jeho sběratelská tvorba.

Fr. Sušil.  

L. Janáček. 

Lidová píseň jako součást zvyků a tradic.  

Lidové tance v Čechách a na Moravě. 

Lidová hudba jako inspirace tvorby významných skladatelů. 

Lidová píseň a poezie ve sborové tvorbě mistrů (jen sbormistři).

Folklor v soudobých proměnách. 

Písně kramářské a písně zlidovělé.

České a moravské folklorní festivaly.

České a moravské koledy - sbírky, sborové úpravy.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html