SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Conductor Performance - OB2308263
Title: Veřejné vystoupení sbormistra
Guaranteed by: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Is provided by: OPBU2H118A
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: VALASEK/PEDF.CUNI.CZ (16.09.2013)
Smysl předmětu spočívá v motivaci studenů k co nejdřívějšímu vstupu do praxe, např. do funkce pomocného sbormistra, aby tak vznikl logický prostor pro získávání cenných poznatků od zkušenějších kolegů. Předmět má nulovou vyučovací dotaci.
Literature - Czech
Last update: VALASEK/PEDF.CUNI.CZ (31.08.2011)

Stašek, Č. ABC začínajícího sbormistra

Requirements to the exam - Czech
Last update: VALASEK/PEDF.CUNI.CZ (16.09.2013)

Veřejné dirigentské vystoupení s pěveckým sborem jakéhokoli typu, prezentace vlastní sbormistrovské práce (stačí i část koncertu). Pořízení videodokumentace a tištěného programu koncertu. Krátká verbální reflexe získaných zkušeností.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html