SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Rudiments of Arranging II - OB2308248
Title: Základy aranžování II
Guaranteed by: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2012
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D.
Incompatibility : OB2308277
Pre-requisite : OB2308247
Interchangeability : OB2308277
Is incompatible with: OEBHH1723Y, OB2308277
Is interchangeable with: OEBHH1723Y, OB2308277
Aim of the course - Czech
Last update: SALAKOVA/PEDF.CUNI.CZ (16.02.2010)

Získání flexibility při práci s rozmanitým obsazením školních souborů a v získání základních návyků pro práci s hudebně výrazovými prostředky pro potřeby aranžování.

Requirements to the exam - Czech
Last update: SALAKOVA/PEDF.CUNI.CZ (16.02.2010)

Zápočet: písemné zpracování úprav obsažených v sylabu.

Syllabus - Czech
Last update: SALAKOVA/PEDF.CUNI.CZ (16.02.2010)

1. Lidová píseň a možnosti instrumentálního doprovodu

2. 1 hlas a akordický nástroj - stylizace

3. 2 hlasy a akordický nástroj - stylizace

4. 3 hlasy a akordický nástroj - stylizace

5. Další možnosti instrumentálního doprovodu v úpravách lidové písně

6. Lidová píseň jako základ vokálně instrumentálního variačního cyklu

7. Pedagogické a upravovatelské zásady aranžování variačního cyklu

8. Formální a charakteristické variace

9. Variace kontrapunktické

10. Umělá píseň ve sborových úpravách a capella - korespondence originálu a úpravy

11. Umělá píseň v úpravách pro sbor a doprovod akordickým nástrojem - korespondence originálu a úpravy

12. Píseň jako základ pro předehru chorálového typu

13. Quodlibet

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html