SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Rudiments of Arranging I - OB2308247
Title: Základy aranžování I
Guaranteed by: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2012
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
Incompatibility : OB2308272
Interchangeability : OB2308272
Is incompatible with: OB2308272
Is pre-requisite for: OB2308248
Is interchangeable with: OB2308272
Annotation - Czech
Last update: NEDELKA/PEDF.CUNI.CZ (22.02.2012)
Úpravy pro homogenní a různorodé sestavy nástrojů vhodných pro koncertní činnost instrumentálních a vokálně-instrumentálních souborů ZŠ a SŠ.
Literature - Czech
Last update: VALASEK/PEDF.CUNI.CZ (31.08.2011)

Herden, J. Úpravy pro školní soubory, Praha 2001

Herden, J. Elektronické nástroje v hudební výchově, Praha 2002

Jirásek, O. Skládáme a aranžujeme hudbu na počítači, Praha 2001

Requirements to the exam - Czech
Last update: VALASEK/PEDF.CUNI.CZ (20.02.2012)

Systematická práce na tvorbě aranží, kreativní přístup.

Maximálně 3 absence.

Syllabus - Czech
Last update: VALASEK/PEDF.CUNI.CZ (20.02.2012)

Úpravy vhodné pro pedagogickou praxi:

- píseň s kytarovými značkami (transpozice)

- homofonní dvoj- a trojhlas

- dvojhlas (s ostinatem) + náznaky imitace

- kánon

- písně s melodickým nástrojem (flétna, housle, klarinet in B)

- písně s Orffovským instrumentářem

- vánoční koledy

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html