SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Folk Song - OB2308201
Title: Lidová píseň
Guaranteed by: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
Is interchangeable with: OB2308282
Annotation - Czech
Last update: VEVERKO/PEDF.CUNI.CZ (04.09.2014)
Cílem předmětu je pochopení lidové písně jako nedílné součásti historického vývoje národní hudby v kontextu s vývojem společenským. Hlubším poznáním specifických znaků, druhů a oblastí lidové kultury přispívá ke schopnosti esteticky hodnotně interpretovat lidovou píseň jak v pěveckém projevu, tak v nástrojové stylizaci. Teoretické poznatky jsou doplňovány notovými materiály a nahrávkami folklorního projevu.
Literature - Czech
Last update: VEVERKO/PEDF.CUNI.CZ (04.09.2014)

BARTOŠ,F., JANÁČEK,L. Národní písně moravské. Praha: ERM, 1995 /1901/. ISBN 80-85913-05-4.

ERBEN,K.J. Prostonárodní české písně a říkadla. Svazek 1-6. Praha: Panton, 1987/ 1864/.

Guberniální sbírka písní a instrumentální hudby z Moravy a Slezska z roku 1819/ Uspořádal Karel Vetterl. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1994. 488 s.

FROLEC V. Jízda králů. Praha: TEPS 1980. ISBN: 80-7065-009-5, 174 s.

JANÁČEK,L. O lidové písni a lidové hudbě. Praha: SNKLHU, 1955.

LANDGHAMMEROVÁ J. České lidové kroje. Praha: Práce 1994. ISBN: 80-208-0328-9,150 s.

Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Biografická část.Praha: Mladá fronta 2007, ISBN: 978-80.204-1711-4, 286 s.

Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Věcná část A-N,O-Ž. Praha: Mladá fronta 2007. ISBN: 978-80-204-1712-1, 2.díl ISBN 978-80-204-1713-8, 664 s.

MARKL,J. Nejstarší sbírky českých lidových písní. Praha: Supraphon 1987. 682 s.

SUŠIL,F. Moravské národní písně s nápěvy v textu vřaděnými. 5. vydání. Praha: Mladá fronta/ ARGO, 1998, 792 s.Krajský pedagogický ústav, 1990. ISBN 80-900158-0-8.

VALOVÝ,E. Lidová píseň. Brno: 1978.

ZÍBRT Č. Veselé chvíle v životě lidu českého. Praha: Vyšehrad 2006. ISBN: 80-7021-624-7, 640 s.

Requirements to the exam - Czech
Last update: VEVERKO/PEDF.CUNI.CZ (04.09.2014)

Požadavky k zápočtu:

1. písemné zpracování tématu Lidové písně a kultura zvoleného regionu (5 - 10 stran) a přednesení v semináři.

Požadavky ke zkoušce:

Ústně dva vylosované okruhy (viz sylabus)

100 lidových písní zpaměti (min. 2 sloky, seznam písní).

Slovníček folklorních pojmů.

Syllabus - Czech
Last update: VEVERKO/PEDF.CUNI.CZ (19.09.2016)

Vymezení folklorních oblastí v České republice.

Druhy lidových písní.

Vokální a instrumentální typ lidové písně. Jazyk a forma lidových písní.

Nejstarší sbírky lidových písní a sběratelé.

Guberniální sběr. Sběratelství lidových písní v 19. a 20. století.

K. J. Erben a jeho sběratelská tvorba.

Fr. Sušil.

L. Janáček.

Písně kramářské a písně zlidovělé.

České a moravské folklorní festivaly.

Lidová píseň jako inspirace tvorby významných skladatelů.

Lidová píseň ve sborové tvorbě mistrů.

Folklor v soudobých proměnách.

Lidové tance v Čechách a na Moravě.

Lidové nástroje a soubory v Čechách a na Moravě.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html