SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Folk Song - OB2308184
Title: Lidová píseň
Guaranteed by: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D.
Incompatibility : OB2308282
Is incompatible with: OB2308282
Annotation -
Last update: Mgr. et Mgr. Jana Veverková (30.01.2021)
The aim of the course is to understand folk songs as an integral part of the historical development of national music in the context of social development. Through deeper knowledge of specific characters, types and areas of folk culture contributes to the ability to aesthetically valuable interpretation of folk song in singing and instrumental stylization. Theoretical knowledge is supplemented by music notes and recordings of folklore.
Descriptors - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Jana Veverková (30.01.2021)

Po dobu distančního vzdělávání probíhá výuka v MS Teams.

Literature - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Jana Veverková (30.01.2021)

BARTOŠ,F., JANÁČEK,L. Národní písně moravské. Praha: ERM, 1995 /1901/. ISBN 80-85913-05-4.

ERBEN,K.J. Prostonárodní české písně a říkadla. Svazek 1-6. Praha: Panton, 1987/ 1864/.

Guberniální sbírka písní a instrumentální hudby z Moravy a Slezska z roku 1819/ Uspořádal Karel Vetterl. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1994. 488 s.

FROLEC V. Jízda králů. Praha: TEPS 1980. ISBN: 80-7065-009-5, 174 s.

JANÁČEK,L. O lidové písni a lidové hudbě. Praha: SNKLHU, 1955.

LANDGHAMMEROVÁ J. České lidové kroje. Praha: Práce 1994. ISBN: 80-208-0328-9,150 s.

Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Biografická část.Praha: Mladá fronta 2007, ISBN: 978-80.204-1711-4, 286 s.

Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Věcná část A-N,O-Ž. Praha: Mladá fronta 2007. ISBN: 978-80-204-1712-1, 2.díl ISBN 978-80-204-1713-8, 664 s.

MARKL,J. Nejstarší sbírky českých lidových písní. Praha: Supraphon 1987. 682 s.

PECHÁČEK, S. Lidová píseň a sborová tvorba. Praha: Karolinum 2010. ISBN 978-80-246-1830-2.

SUŠIL,F. Moravské národní písně s nápěvy v textu vřaděnými. 5. vydání. Praha: Mladá fronta/ ARGO, 1998, 792 s.Krajský pedagogický ústav, 1990. ISBN 80-900158-0-8.

VALOVÝ,E. Lidová píseň. Brno: 1978.

ZÍBRT Č. Veselé chvíle v životě lidu českého. Praha: Vyšehrad 2006. ISBN: 80-7021-624-7, 640 s.

TYLLNER,L, VEJVODA,Z. Česká lidová píseň. Praha: Bärenreiter 2019. ISBN: 978-80-86385-39-6, 309 s.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Jana Veverková (30.01.2021)

Požadavky k zápočtu: přednesení a písemné zpracování tématu Lidové písně a kultura zvoleného regionu (7-10 stran).

Požadavky ke zkoušce: 100 lidových písní zpaměti (min. 2 sloky, seznam písní). Ústně dva z vylosovaných okruhů  (viz sylabus) a tři pojmy pojmy ze Slovníčku  folklorních pojmů.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Jana Veverková (30.01.2021)

1. Vymezení folklorních oblastí v České republice. Vokální a instrumentální typ lidové písně.

2. České folklorní oblasti. Přehled a charakteristika s podrobnějším zaměřením na Chodsko a Plzeňsko. České folklorní festivaly.

3. Moravské folklorní oblasti. Přehled a charakteristika s podrobnějším zaměřením na Valašsko a Slovácko. Moravské folklorní festivaly.

4. Druhy lidových písní.  Písně kramářské a písně zlidovělé. Jazyk a forma lidových písní.

5. Historie sběratelství. Nejstarší sbírky lidových písní a sběratelé do počátku 19. století.

6. Guberniální sběr. Sběratelství lidových písní v 19. a 20. století.

7. K. J. Erben a jeho sběratelská tvorba. Lidová píseň a poezie ze sbírek K. J. Erbena ve sborové tvorbě.

8. Fr. Sušil.  Lidová píseň a poezie ze sbírek F. Sušila ve sborové tvorbě.

9. L. Janáček.  Lidová píseň a poezie ze sbírek ve sborové tvorbě L. Janáčka.

10. Lidová píseň jako součást zvyků a tradic.  

11. Lidové tance v Čechách a na Moravě. 

12. Lidová hudba jako inspirace tvorby významných skladatelů. 

13. České a moravské koledy - sbírky, sborové úpravy.

14. Folklor v soudobých proměnách. Hradišťan, Čechomor aj.

15. Česká lidová kultura jako součást nehmotného dědictví UNESCO.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html