SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Introduction to Musical Studies - OB2308101
Title: Úvod do studia HV
Guaranteed by: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
Is co-requisite for: OB2308344, OB2308349, OB2308350, OB2308221, OB2308173, OB2308233, OB2308237, OB2308249, OB2308348, OB2308227
Annotation - Czech
Last update: BELOHLA/PEDF.CUNI.CZ (16.09.2012)
Předmět je zaměřen na nejfrekventovanější hudebně teoretické pojmy, na studium základních charakteristik hudby jako uměleckého druhu, na aktuální situace v hudební pedagogice i v přípravě učitelů hudební výchovy, na systematiku disciplín hudební vědy a na prohloubení orientace ve studiu, na seznámení s hudebněvědnými a hudebněvýchovnými obory. Výuka probíhá částečně formou e-larningu v prostředí Moodle.
Aim of the course - Czech
Last update: BELOHLA/PEDF.CUNI.CZ (02.09.2011)

Cíl předmětu spočívá v orientaci studenta v hudebněvýchovných a hudebněvědných disciplínách a v prohloubení přehledu studenta v aktuálním dění v hudebním životě.

Literature - Czech
Last update: BELOHLA/PEDF.CUNI.CZ (02.09.2011)

FUKAČ, J.; POLEDŇÁK, I. Hudba a její pojmoslovný systém. Praha : Academia, 1981.

KITTNAROVÁ, O. Rozeznělé partitury. Praha : ARSCI, 2002, ISBN 80-86078-20-5.

KOLEKTIV AUTORŮ Hudební věda II., Hudební věda III.(Disciplíny hudební vědy. Hudebně vědecká dokumentace). Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1988.

POLEDŇÁK, I. Úvod do studia hudební vědy. Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. ISBN 80-244-0285-8.

Requirements to the exam - Czech
Last update: BELOHLA/PEDF.CUNI.CZ (02.09.2011)

Zkouška:

písemný test na základě obsahu jednotlivých disciplín obsažených v sylabu a na základě vlastních referátů na vybrané téma z kulturního a hudebního života

Syllabus - Czech
Last update: BELOHLA/PEDF.CUNI.CZ (02.09.2011)

1. Základní orientace v hudebněvýchovných a hudebněvědných disciplínách - hudební historiografie, teorie, estetika, psychologie, pedagogika, sociologie, výkonné umění, ikonografie, paleografie, organologie, etnomuzikologie atd.

2. Práce s hudebními prameny. Muzikologická dokumentace. Lexikony a encyklopedie ve vývoji české i světové hudební vědy.

Seminární výuka předpokládá samostatné projekty studentů na vybraná aktuální témata z výše uvedených oblastí ve formě nepřímé výuky.

3.-13. Prezentace vybraných projektů z hudebněvýchovné nebo hudebněkulturní oblasti.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html