SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Review of Czech Linguistics Basics - OB2303V12
Title: Repetitorium základů bohemistické lingvistiky
Guaranteed by: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
Class: Volitelné předměty pro PS
Annotation -
Last update: PhDr. Olga Palkosková, Ph.D. (16.01.2020)
Practical seminar aimed at exercising of the Czech ortography and structural language analysis.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Olga Palkosková, Ph.D. (16.01.2020)

Cílem předmětu je ve formě konzultací a cvičení prohloubit znalosti českého jazyka a podpořit studenty, kteří projevili nedostatky při zápočtových kontrolách v prosemináři a u zápočtu neuspěli.

Literature - Czech
Last update: PhDr. Olga Palkosková, Ph.D. (16.01.2020)

GREPL, M.; KARLÍK, P. Skladba češtiny. Cvičení a výklad. Praha: ISV, 1999.

ČECHOVÁ, M.; HAUSER, P.; HOŠNOVÁ, E.; STYBLÍK, V. Základní mluvnice českého jazyka. Praha: SPN, 2004.

HRBÁČEK, J., a kol. Mluvnické rozbory a cvičení v češtině. Praha: FF UK, 1998 (skripta).

Pravidla českého pravopisu. Školní vydání. Praha: Fortuna, 2005.

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Praha: Academia, 2005.

 

Varujeme před užíváním různých přehledů gramatiky na pět stránek apod. Též nedoporučujeme Český jazyk v kostce.

 

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Olga Palkosková, Ph.D. (16.01.2020)

Ukončení: zápočet 

Požadavky k zápočtu: aktivní účast na semináři (maximálně dvě absence); na předposledním semináři se píše závěrečný test (korektura, rozbor)

 

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Olga Palkosková, Ph.D. (16.01.2020)

Sylabus:

Jazyk a jazykověda

Základy fonetiky a fonologie, morfologie, lexikologie, syntaxe

Stratifikace jazyků

Stylistická a stylizační příprava

 

Ukončení: zápočet

Požadavky k zápočtu: aktivní účast na semináři (maximálně dvě absence); na předposledním semináři se píše závěrečný test (korektura, rozbor)

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html