SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
RWCT in Communicative Education - OB2303V06
Title: RWCT v komunikační a slohové výchově
Guaranteed by: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
Annotation -
Last update: PhDr. Stanislav Štěpáník, Ph.D. (19.01.2017)
The aim of the seminar is to acquaint students with the philosophy of the Reading and writing for Critical thinking (RWCT) program, methods of active learning and the possibilities of applying these methods in lessons of communication and composition. Students will learn how to motivate pupils to want to write and speak. Based on their own experience they will find how writing and discussion are closely linked to thinking and how they can be used as a thinking tool at school. They will learn how to combine the Teaching of key competencies with the teaching of Curriculum studies.
Literature - Czech
Last update: PhDr. Stanislav Štěpáník, Ph.D. (07.03.2017)

Fischer, R.: Učíme děti myslet a učit se. Portál, Praha 1997
Učím s radostí. (Ed.N.Rutová):o.s.Kritické myšlení a SbS ČR v Agentuře STROM,Praha 2003
Tomková, A.: Program Čtením a psaním ke krit. myšlení v primární škole. UK, Praha 2007
Hájková, E.: Komunikační činnosti a jejich cíle. UK, Praha 2008
Kolář, Z., Šikulová ,R.: Vyučování jako dialog. Grada, Praha 2007
Kyriacou, Ch.: Klíčové dovednosti učitele. Portál, Praha 2012.
Tonucci, F.: Vyučovat nebo naučit? PedF UK, Praha 1991.
J. L. Steelová, K. S. Meredith, Ch. Temple, S. Walter: Příručky programu RWCT
Čítanka pro přemýšlivé učitelky a učitele. Kritické myšlení, Praha 2007.


Časopis Kritické listy (www.kritickemysleni.cz)

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Stanislav Štěpáník, Ph.D. (07.03.2017)

Aktivní účast (tolerovány 2 absence), anotace jedné knihy z doporučené literatury, příprava na vyučovací jednotku s využitím metod RWCT a zpracování dvou reflexí k přípravám kolegů dle zadaných kritérií. Odevzdání práce ve dvou tištěných exemplářích v semináři 25. 4. 2017, 2. 5. 2017 odevzdání dvou reflexí k přípravám kolegů, 9. 5. 2017 odevzdání konečné verze práce v tištěné formě vyučujícímu.

Struktura práce
Ročník:
Délka vyučovcí jednotky:
Cíle vyučovací jednotky: a) na úrovni předmětu, b) na úrovni klíčových kompetencí, c) na úrovni průřezových témat

Popis lekce
1) Evokace
2) Uvědomění si významu informací
3) Reflexe

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html