SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Fundamentals of Slavic Linguistics and Old Church Slavic - OB2303409
Title: Základy slavistiky a staroslověnštiny
Guaranteed by: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/1 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Olga Palkosková, Ph.D.
Pre-requisite : OB2303403
Interchangeability : OB2303207
Annotation -
Last update: PhDr. Olga Palkosková, Ph.D. (01.02.2018)
Comparative Slavic linguistics. Slavonic languages and their Indo-European relationship. Proto-Slavonic. Division of Slavonic languages: three basic branches. Old Church Slavic. Old Slavonic alphabets and transcription/transliteration. Slavonic phonology, morphology and syntax. Slavonic texts (Pannonian Life of Constantine).
Literature - Czech
Last update: PhDr. Olga Palkosková, Ph.D. (04.02.2018)

Večerka, R.: Základy slovanské filologie a staroslověnštiny. Olomouc 2006.

Večerka, R.: Staropslověnština v kontextu slovanských jazyků.

Vondrák, V. - Bartoň, J.: Vokabulář klasické staroslověnštiny. KLB, Praha 2003.

Machek,V.: Etymologický slovník jazyka českého. Praha 1971.

Další upřesnění literatury v průběhu výuky v souvislosti s náplní seminářů a případnou diskusí.

Teaching methods - Czech
Last update: PhDr. Olga Palkosková, Ph.D. (01.02.2018)

Teorie a její praktická aplikace /konkrétní texty psané cyrilicí - abecedu je nutno se naučit  samostudiem/ - další informace na začátku výuky.

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Olga Palkosková, Ph.D. (23.02.2018)

Písemný test - teotická část: vývoj praslovanštiny, staroslověnština - okolnosti, systém, 

                      praktická část: praktická aplikace vědomostí - praslovanština, rozbor stsl. textu. 

První termín: 11.5. 2018.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Olga Palkosková, Ph.D. (02.02.2018)

Srovnávací slovanská jazykověda. Slovanské jazyky a jejich vztah k indoevropským jazykům. Praslovanština. Nářeční štěpení praslovanštiny . Misie Konstantina a Metoděje - důvody, průběh, důsledky. Staroslověnské texty - četba, rozbor.

Skouška: teoretická i praktická část

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Olga Palkosková, Ph.D. (23.02.2018)

Písemný test - teotická část: vývoj praslovanštiny, staroslověnština - okolnosti, systém, 

                      praktická část: praktická aplikace vědomostí - praslovanština, rozbor stsl. textu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html