SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Psycholinguistics - OB2303408
Title: Psycholingvistika
Guaranteed by: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2019 to 2019
Semester: summer
E-Credits: 1
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/1 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D.
Pre-requisite : OB2303400
Interchangeability : OB2303220
Annotation -
Last update: PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. (06.01.2019)
Language abilities and mental structures in the individual; the interface between thought and language; mental encyclopaedia; mental vocabulary; mental aspects of the process of production, perception and interaction; interference; creation of concepts and metaphors; learning from text, language acquisition, bilingualism.
Literature - Czech
Last update: PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. (06.01.2019)

ALTMANN, Gerry T. M. Výstup na babylonskou věž. Otázky jazyka, mysli a porozumění. Praha: Triada, 2005.

DANĚK, J. Jazykový instinkt Stevena Pinkera. Čs. Psychologie, 46, 6, 563-566.

FERNÁNDEZ, E. M.; CAIRNS, H. S. Základy psycholingvistiky. Praha: Karolinum, 2014. 

CHOMSKY, N. Jazyk a myšlení. In Perspektivy moci. Praha: Karolinum, 1998.

KARLÍK, P.; NEKULA, M.; PLESKALOVÁ, J. (eds.) Encyklopedický slovník češtiny. Praha : NLN, 2002, hesla aktivace; čtení; inference; kognitivní báze; kognitivní lingvistika; mentální slovník; modelování řečové komunikace; porozumění řeči; poruchy řeči; produkce řeči; psaní; psycholingvistika.

KARMILOFF, K; KARMILOFF-SMITH, A. Pathways to language. From fetus to adolescent. Harvard University Press: Cambridge, Mass., 2002.

LAKOFF, G.; JOHNSON, M. Metafory, kterými žijeme. Brno: Host, 2002.

LEHEČKOVÁ, H. Afázie jako zdroj poznatků o fungování jazyka. SaS, 70, 2009, 24-35.

NEBESKÁ, I. Úvod do psycholingvistiky. Praha: H a H, 1992.

PINKER, S. Jazykový instinkt. Praha: Dybbuk, 2009.

PRŮCHA, J. Dětská řeč a komunikace. Poznatky vývojové psycholingvistiky. Praha. Grada, 2011.

SLANČOVÁ, D. (ed.) Štúdie o detskej reči. FF Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov, 2008.

CHEJNOVÁ, P. Acquisition of morphological categories and vocabulary in early ontogenesis of a Czech child. Praha: Karolinum, 2016.

CHEJNOVÁ, P. Jazykový vývoj u dítěte. Praha: PedF UK, 2016. online

VYBÍRAL, Z. Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál, 2000.

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. (06.01.2019)

Požadavky k zápočtu:

1) Prostudovat odbornou literaturu dle zadání vyučujícího a aktivně se na seminářích podílet na diskusi, která se bude týkat její interpretace.

2) Na posledním semináři úspěšně napsat test, v němž bude třeba při výkladu rozmanitých jevů aplikovat poznatky získané studiem zadané literatury a prací na seminářích.

 

 

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. (06.01.2019)

 

Požadavky k zápočtu:

 

1) Prostudovat odbornou literaturu dle zadání vyučujícího a aktivně se na seminářích podílet na diskusi, která se bude týkat její interpretace.

 

2) Na posledním semináři úspěšně napsat test, v němž bude třeba při výkladu rozmanitých jevů aplikovat poznatky získané studiem zadané literatury a prací na seminářích.

 

Cíl kurzu:

 

Hlouběji proniknout do mentálních struktur lidského jedince, fakticky i didakticky zvládnout téma "nabývání mateřského jazyka".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html