SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Rhetorics - OB2303402
Title: Rétorika a základy jazykové kultury
Guaranteed by: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2013
Semester: winter
E-Credits: 1
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/1 C [hours/week]
Capacity: unknown / 5 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Jana Vlčková, Ph.D.
Interchangeability : OB2303204
Annotation -
Last update: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (06.10.2017)
Developping communicative skills. History of rhetorics, principles, styles, speech figures.
Literature - Czech
Last update: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (06.10.2017)

 

Hájková, E.: Rétorika pro pedagogy. Praha: Grada. 2011. 

Hůrková - Novotná, J.; Šrámková, V.: Mluvený projev a přednes. Praha 1991.

HŮRKOVÁ, J. Česká výslovnostní norma. Praha: Academia, 1995.

KLAPETEK, M.: Komunikace, argumentace, rétorika. Praha: Grada, 2008

KRAUS,J. Rétorika a řečová kultura. Praha : Karolinum, 2010.

KRAUS, J. Rétorika v evropské kultuře. Praha : Academia, 1998.

LOTKO, E. Kapitoly ze současné rétoriky. Olomouc: Univerzita Palackého, 1997.

Selucký, O. Logika pro střední školy. Praha: Fortuna 1995.

Szymanek, K.; Wieczorek, K.; Wójcik, A. Umění argumentace. Úlohy na zkoumání argumentů. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004.

Vališová, A. Asertivita v rodině a ve škole aneb zásady přímého jednání mezi dětmi, rodiči a učiteli. Praha: H + H, 1994.

Vávra, V.: Mluvíme beze slov. Praha: Panorama, 1994

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (06.10.2017)

Aktivní účast na seminářích. Tolerovaná neúčast - 20 %. Požadavek k zápočtu - zdařilá verbální prezentace na dané téma ve spisovném jazyce. Řečový projev musí být prost výslovnostních, dechových a hlasových nedostatků. Hodnotí se i logika výstavby projevu. Využití techniky možné.

Všechny požadavky k zápočtu musejí být splněny do konce výukového období. Zápočty se udělují do konce zkouškového období.

Informace pro studenty dr. Sojky:

1. Aktivní účast na seminářích, tolerovaná neúčast 20 %.

2. Zdařilý, tedy kultivovaný a spisovný řečnický projev, a to formou výkladu (tedy nikoli vyprávění!); téma si může student vybrat z jakékoli odborné oblasti; řečový projev o délce 8-10 minut musí být prost výslovnostních, dechových a hlasových nedostatků (projev obsahující řečové vady nemůže vést k udělení zápočtu). Hodnotí se i logika výstavby projevu, užívání termínů a prezentační dovednosti mluvčího. Žádoucí je powerpointová prezentace, není však podmínkou.

3. Povinnost musí být splněna nejpozději na posledním semináři, při závažných důvodech i v průběhu zkouškového období. 

 

 

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (06.10.2017)

Kultura jazyka a kultura řeči. Technika řeči: respirace, fonace, artikulace - praktická cvičení. Využití funkčních zvukových prostředků mluvené řeči. Kompozice projevu vzhledem ke komunikačnímu zámeru. Prezentační odvednosti.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html