SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Semantics - OB2303212
Title: Sémantika
Guaranteed by: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2017
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
Pre-requisite : OB2303203
Annotation -
Last update: JANOVEC/PEDF.CUNI.CZ (19.01.2012)
Meaning of meaning; conceptions of sign; meaning of simple and complex language signs; linguistic description of meaning; semantic structure of complex language sign; semiotics
Literature - Czech
Last update: JANOVEC/PEDF.CUNI.CZ (19.01.2012)
Lakoff, G. ? Johnson, M.: Metafory, kterými žijeme. Host, Brno, 2002.

Lakoff, G. ? Johnson, M.: Ženy, oheň a nebezpečné věci. Triáda, 2006.

Obraz světa v jazyce. UK, Praha, 2001.

Vaňková, I. a kol.: Co na srdci, to na jazyku. Karolinum, Praha 2005.

Vaňková, I..: Nádoba plná řeči. Karolinum, Praha, 2007.

 Austin, J. L. (2000): Jak udělat něco slovy. Filosofia, Praha.

de Saussure, F. (1996): Kurs obecné lingvistiky. Academia, Praha.

Eco, U. (2004): Teorie sémiotiky. JAMU? Brno.

Horecký, J. (1987): Dva typy jazykového znaku. In: Znak ? systém ? proces, Veda, Bratislava.

Hudson, R.: Word Meaning. Routledge

Jakobson, R. (1970): Hledání podstaty jazyka. In: 12 esejů o jazyce, překladatelé a sestavitelé Pravda, M. - Šabršula, J., Mladá fronta, Praha.

Kubrjakova, Je. S. (1981): Tipy jazykovych značenij. Semantika proizvodnogo slova. Nauka, Moskva.

Leech, G. (1974): Semantics. Penguin Books.

Machová, S.: Odhalování významu jazykového znaku jako součást výuky mateřského jazyka na 2.stupni ZŠ. Jazykovědné aktuality, 36, 1999, 31-33.

Machová, S. - Švehlová, M.: Sémantika a pragmatika jako lingvistické disciplíny. PedF UK,

Praha 1996, 9-48.

Lewandowska-Tomaszczyk, B. ? Machová, S. (1986): Meaning Negotiation Dialogues in Man-Man and Man-Machine Communication. In: Linguistica Silesiana, 8, s. 41 ?56.

Morris, Ch. (1946): Signs, Language and Behavior. Prentice Hall, New York.

Morris, Ch. (1971): General Theory of Signs. Mouton, The Hague - Paris.

Ogden, C. K. ? Richards, M. A. (1923): The Meaning of Meaning. Harcourt, Brace & Company, New York.

Palek, B. (1969): Type ? token a lingvistika. In: SaS, 30, č. 3, s. 263 ? 268.

Palek, B. (1997): Charles Sanders Peirce v kontextu F. de Saussura. In: Sémiotika. Uspořádal Palek, B. Karolinum, Praha.

Platón (1994): Kratylos. Oikoumene, Praha.

Popela, J. (1964): K teorii jazykového znaku. In: Bulletin Ústavu ruského jazyka a literatury VIII. Univerzita Karlova, Praha.

Solncev, V. M. (1981): Systém a struktura v jazyce. Academia, Praha.

Trnka, B. (1990): Kapitoly z funkční jazykovědy - Studies in Functional Linguistics. Univerzita Karlova, Praha.

Syllabus - Czech
Last update: JANOVEC/PEDF.CUNI.CZ (28.02.2014)

Ukončení: Z

 

Vyučující: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.

 

Požadavky k zápočtu:

Písemná práce z probíraných témat v termínu dle dohody.

 

Obsah kurzu: význam jednoduchého a složitého jazykového znaku, způsoby jeho popisu; významové vztahy; vágnost významu jazykových jednotek; dialog o významu; teoretické základy kognitivní lingvistiky, struktura pojmu a metody jejího popisu, pojem jako základní jednotka jazykového obrazu světa; sémantická cvičení na 2. st. ZŠ a na SŠ, investigativní sémantika.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html