SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Introduction to the Study of Biology - OB2302001
Title: Úvod do studia biologie
Guaranteed by: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2017
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D.
Classification: Biology > Biology, Anthropology, Cell Physiology and BioChemistry, Developmental Biology, Didactics of Biology, Ecology, Entomology, Ecology and Environmentalism, Ecology and Ethology, External Subjects, General Subjects, Geobotany, Genetics, Human and Animal Physiology, Hydrobiology, Immunology, Microbiology, Molecular biology, Neurobiology, Non-Vascular Plant Botany, Non-Vertebrates Zoology, Plant Anatomy and Physiology, Parasitology, Plant molecular Biology, Theoretical Biology, Vertebratology, Virology, Vascular Plant Botany
Interchangeability : O02302001
Is incompatible with: OB2317113, OB2314V01, OB2317106
Is pre-requisite for: OB2302032, OB2302021
Is interchangeable with: OPBB2B101A, OKB2302001
Annotation -
Last update: PAVLASO/PEDF.CUNI.CZ (28.08.2011)
Student of the course will acquitant with basic terms of cytology and molekular biology, with formation and development of life from molekular biology point of view, with noncellular and cellular organisms. He will be able to characterize prokaryotic and eukaryotic cells and their parts including specifics of their division. He will be familiar with basic principles of thermodynamics, with flows of energy in live systems and he will explain the role of ATP.
Literature - Czech
Last update: PAVLASO/PEDF.CUNI.CZ (28.08.2011)

Alberts, B. a kol. Základy buněčné biologie. Úvod do molekulární biologie buňky. Ústí nad Labem : Espero Publishing, 1998. 630 s. ISBN 80-902906-2-0.

Rosypal, S. a kol. Nový přehled biologie. Praha : Scientia, 2011. ISBN 80-7183-268-5.

Prezentace vyučující - dostupné v MOODLE.

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. (10.10.2016)

docházka na cvičení, odevzdání vypracovaných úloh ke kontrole, písemné zkoušení v rozsahu odpřednášeného učiva

Syllabus - Czech
Last update: PAVLASO/PEDF.CUNI.CZ (28.08.2011)

Obsah přednášek

1. Vznik a vývoj života z pohledu molekulární biologie. Chemická evoluce, procesy vedoucí ke vzniku buňky s DNA genomem.

2. Nebuněčné živé systémy (viry, bakteriofágy, subvirové patogeny).

3. Buněčné živé systémy, prokaryotní buňka, eukaryotní buňka, endosymbiotická teorie.

4. Prokaryotní buňka a její součásti, dělení buňky.

5. Eukaryotní buňka a její součásti, mitóza, meióza. Rozdíly mezi buňkami rostlin, živočichů a hub.

6. Termodynamika buňky, energie, ATP.

Obsah cvičení

Teoretické procvičování odpřednášeného učiva, řešení úloh (pracovní listy, práce s textem, problémové úlohy).

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html