SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Object Programming B - OB1319307
Title in English: Objektové programování B
Guaranteed by: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2013
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/2 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Ing. Jaroslav Novák, Ph.D.
Pre-requisite : {Specializace v pedagogice - Informační technologie se zaměřením na vzdělávání, jednoobor}
In complex pre-requisite: OB1319405
Annotation - Czech
Last update: NOVAKJ/PEDF.CUNI.CZ (10.03.2015)
Předmět je zaměřen na základní teorii a na získání praktických dovedností v objektovém programování.
Aim of the course - Czech
Last update: NOVAKJ/PEDF.CUNI.CZ (10.03.2015)

Cílem předmětu Objektové programování B je rozvinutí praktických dovedností v programování s důrazem na základy objektového programování a programování v desktopovém prostředí OS Windows a poskytnutí odpovídajících teoretických poznatků. Předmět tvoří zároveň podklad pro výuku v řadě navazujících předmětů využívajících objektové principy.
Obsahem předmětu je teorie a praxe objektového přístupu k datům a objektového programování, formálních vyjadřovacích, algoritmických a komunikačních počítačových prostředků a systémů s použitím počítačových vývojových programátorských aplikací a prostředí a zohledňujících aplikační didaktická specifika.

Literature - Czech
Last update: NOVAKJ/PEDF.CUNI.CZ (10.03.2015)

DARWIN, F. Java, kuchřka programátora. Brno : Computer Press, 2006.

HEROUT, P. Učebnice jazyka Java. České Budějovice : Kopp, 2007.

KRAVAL, I. Základy objektově orientovaného programování. Praha : Computer Press, 1998.

PECINOVSKÝ, R., VIRIUS, M. Objektové programování 1, 2. Praha : Grada Publishing, 1999.

VIRIUS, M. Základy algoritmizace. Praha : ČVUT, 2008.

ECKEL, B. Thinking in Java. Prentice Hall, 2006.

HEROUT, P. Java ? bohatství knihoven. České Budějovice : Kopp, 2003.

JORDAN, D., RUSSELL, C. Java Data Objects. O´Reilly, 2003.

LIGUORI, R., LIGUORI, P. Java Pocket Guide. O´Reilly, 2008.

McLAUGHLIN, B., POLLICE, G., WEST, D. Head First Object-Oriented Analysis and Design. O´Reilly, 2006.

SPELL, B. Java - programujeme profesionálně. Praha : Computer Press, 2002.

http://interval.cz/vyvoj-aplikaci/java/

http://www.linuxsoft.cz/

http://www.owebu.cz/skripty/vypis.php?clanek=1276

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html