SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Applied Algebra - OB1310506
Title in English: Aplikace algebry
Guaranteed by: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2016
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/1 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (999)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Is provided by: OKB1310506
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
Class: Matematika 1. cyklus - povinné
Classification: Mathematics > Mathematics, Algebra, Differential Equations, Potential Theory, Didactics of Mathematics, Discrete Mathematics, Math. Econ. and Econometrics, External Subjects, Financial and Insurance Math., Functional Analysis, Geometry, General Subjects, , Real and Complex Analysis, Mathematics General, Mathematical Modeling in Physics, Numerical Analysis, Optimization, Probability and Statistics, Topology and Category
Pre-requisite : OB2310N009
Interchangeability : OB2310259
Annotation -
Last update: NOVOTNAJ/PEDF.CUNI.CZ (27.09.2013)
The course belongs to the group of optional subjects from algebra. Students' knowledge and skills from previous compulsory courses are developed.
Aim of the course -
Last update: NOVOTNAJ/PEDF.CUNI.CZ (27.09.2013)

The aim of the course is to make students acquainted with the use of algebraic knowledge and skills as tools for solving problems from fields that are not "purely mathematical".

Literature -
Last update: NOVOTNAJ/PEDF.CUNI.CZ (27.09.2013)

Adámek, J.: Kódování. Praha, SNTL, 1989.
Angot, A.: Užitá matematika pro inženýry. Praha, SNTL, 1974.
Čížek, K. - Doležal, V. - Fiedler, M.: Kombinatorická analýza v praxi. Praha: SNTL, 1967.
Novotná, J. - Bílá, A. - Fritzová, H.: Dohoní gepard klokana? Sbírka úloh. Edice Pomocné knihy pro žáky. Praha: Prometheus,1997.
Görkeová, L. a kol.: Zajímavá matematika. Praha: Albatros 1983. 
Laroche, F.: Promenades mathématiques. Historie, fondements, applications. IREM, Ellipses 2003. 
Maňas, M.: Teorie her a optimální rozhodování. Praha, SNTL 1974.
Nečas, J.: Grafy a jejich použití. Praha, SNTL, 1978.
Perelman, J.I.: Zajímavá algebra. Praha: SNTL, 1985.
Poole, D.: Linear Algebra. A Modern Introduction. Pacific Grove: Brooks/Cole, 2003.
Schmidtmayer, J.: Maticový počet a jeho použití v technice. Praha: SNTL 1974.
Schwartz, L.: Matematické metody ve fyzice. Praha, SNTL, 1972.

Teaching methods -
Last update: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (12.03.2010)

Seminar

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. (23.09.2017)

Podmínkou získání zápočtu je vypracování seminární práce (zpracování dvou témat vybraných studentem po dohodě s vyučujícím) a kritické zhodnocení jedné aktivity zpracované studentem z kurzu

Syllabus -
Last update: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (12.03.2010)

The course focuses on applications of algebra in technology, physics, chemistry, biology, ecology, geography, economy and business.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html