ICT in Art Education IV - O09321083
Title: Technická media ve výtvarné výchově IV
Guaranteed by: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2010 to 2019
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/3, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (40)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Old code: TMVV
Note: course can be enrolled in outside the study plan
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D.
Classification: Arts > Arts and Mass Media
Pre-requisite : O09321082
Opinion survey results   Examination dates   SS schedule   Noticeboard   
Annotation -
The electronic media in comparison with traditional expressive media. Encounter between the child and the computer and the method of working with the PC. Individual work in the electronic media.
Last update: Erudio ()
Literature - Czech

ECO, U. Skeptikové a těšitelé. Praha : Svoboda, 1995. ISBN 80-205-0472-9.

MCLUHAN, M. Člověk, média a elektronická kultura. Brno : Jota, 2001. ISBN 80-7217-128-3.

KOMRSKA, T. Využití počítače při vyučování. Praha : Portál, 1998. ISBN 80-7178-272-6.

Časopisy: Baoplán Blok, Deleatur, Graphis (poslední ročníky 94 - 05) knihovna Kvv

Font, Pixel, Typo, Živel, Baseline, Emigre

Last update: Bakaiová Dagmar (15.02.2006)
Syllabus - Czech

Cíl výuky: Úvod do video a multimediální tvorby.

Obsah
Klíčová slova: Digitální obraz, videofilm, střih.

Teorie: Multimédia a video ve škole. Adobe Premiere, Macromedia Flash MX.

Praxe: Na jednoduchých zadáních budou ozřejměny obecnější problémy

a zákonitosti dané problematiky

Multimediální obsah pro web, tvorba videa

Požadavky k zápočtu: Adekvátní úroveň zadaných seminárních prací, základní orientace v oboru.

Základní studijní literatura:
ADOBE CREATIVE TEAM. Adobe Premiere - Oficiální výukový kurz. Praha: SoftPress, 2004.

Rey, Chrissy.: Flash MX - oficiální výukový kurz. SOFTPRESS, Praha 2003

Časopisy: Baoplán Blok, Deleatur, Graphis (poslední ročníky 94 - 05) knihovna Kvv

Font, Novum, Pixel, Typo, Živel, Baseline, Emigre

Last update: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (29.01.2008)