SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Ceramics I - O09321043
Title: Keramika I
Guaranteed by: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2008 to 2018
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/2, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (40)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Old code: KERA
Note: course can be enrolled in outside the study plan
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Karolina Woolf, Ph.D.
Classification: Arts > Applied Arts
Pre-requisite : O09321019
Is pre-requisite for: O09321044
Annotation -
History of ceramics from the prehistoric period to the twenty-first century. Specific pottery techniques: slab sculpture, thrown and coiled forms, building hollow sculptures. Technologial experiments with non-glazed clay. The foundations of the technology of ceramics.
Last update: Erudio ()
Literature - Czech

ADAMCOVÁ, M. Keramika pro malé i velké. Olomouc : DDM, 1994. ISBN 80-85572-67-2.

ROESELOVÁ, V. Techniky ve výtvarné výchově. Praha : SARAH, 1996. ISBN 80-902267-1-X.

ROESELOVÁ, V. Proudy ve výtvarné výchově. Praha : SARAH, 2000. ISBN 870-80-902267-3-9.

Last update: Erudio ()
Syllabus - Czech

Teorie: Základní informace o technologii keramiky. Volná a užitá keramická tvorba. Umělci zabývající se keramickou tvorbou.

Praxe: Pochopení specifiky keramické tvorby v praxi.

Stanovení individuálního úkolu a jeho realizace.

Požadavky k zápočtu:

Účast na seminářích.

Semestrální závěrečná práce na zvolené téma.

Základní studijní literatura:

Adamcová, M.:Keramika pro malé i velké. Olomouc 1994

Waller, J.: The human form in clay, 2001, ISBN 1861264135

Birks, T.: The complete potter´s compagnion, Conran Octopus limited London 1996

Espinová, L.: Keramika krok za krokem. Praha 1996

Hanzlí?ek, T.: Výroba keramiky a porcelánu, Svoboda Praha 2000

Chavarria, J.: Velká kniha keramiky, Knihcentrum Praha 1996

Navarro, M. P.: Velká kniha dekorování keramiky, Knihcentrum Praha 1997

Peterson, S.: The craft and art of clay, Laurence King publishing London 1992

Rada, P.: Kniha o technikách keramiky. Praha 1996

Rada, P.: Slabikář keramika. Praha 1997

Roeslová, V.: Námět ve výtvarné výchově. Praha 1995

Techniky ve výtvarné výchově. Praha 1996

Řady a projekty ve výtvarné výchově. Praha 1997

Roeslová, V.: Proudy ve výtvarné výchově, Sarah Praha 1999

Valenta, L.: Keramická příručka, Vydavatelství technické literatury v Horním Maršově 1999

Warshawová, J.: Velká kniha keramiky, Rebo productions ?estlice

Zhoř, I.: Hledání tvaru. Praha 1992

Fiell,Ch&P.:Design of the 20th Century, Taschen Koln 1999, ISBN 3-8228-5873-0

Pelcl,J.: Český design 1995 - 2000, Prostor 2001, ISBN 80-902736-6-1

Bueno,P.:Chairs, Atrium Barcelona 2004, ISBN 84-98692-95-3

Horsham Michael: Styly 20. a 30. let,Svojtka Vašut, 1997

Powelová Polly: Styly 50. a 60. let, Svojtka a Vašut, 1997

Časopis ceramics and glass

Last update: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (14.09.2007)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html