SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Textiles I - O09321042
Title: Textilní tvorba I
Guaranteed by: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2008 to 2019
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/2, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (40)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Old code: TETV
Note: course can be enrolled in outside the study plan
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: MgA. Lucie Havlásek Tatarová, Ph.D.
Classification: Arts > Applied Arts
Pre-requisite : O09321041
Is pre-requisite for: O09321059
Annotation - Czech
Anotace: Předmět textil seznamuje studenty se základními technikami a materiály užívanými v textilní tvorbě jak teoreticky, tak prakticky. V teoretické části se studenti seznámí s umělci a designéry zabývajícími se textilní tvorbou. Annotation: This class is an introduction to basics of textile techniques and materials used in traditional and contemporary textile creations. Students will learn about artists and designers who use textile in their work.
Last update: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (30.01.2008)
Literature - Czech

Základní studijní literatura:

Cikánová,K.: Objevujte s námi textil, Praha :Aventinum 1996

Blažková,J.: Tapiserie XVI-XVIII st. V UPM, katalog UPM 1975

Anton, B.: Altindianische Textilkunst aus Peru, Leipzig 1984

Kybalová: Orientální koberce, Praha: Odeon 1981

Last update: Bakaiová Dagmar (17.02.2006)
Syllabus - Czech

Cíl výuky:

Seznámení studentů s tradiční a současnou textilní tvorbou. Základní techniky pro praktickou výtvarnou práci

Obsah

Klíčová slova: tapiserie : útkový ryps, vázaná, netkaná, šitá, drhaná, pletená, háčkovaná.Kombinované techniky a materiály. Textilní objekt. Koberec

Teorie: Textilní suroviny, materiály a jejich vlastnosti. Práce s textilními i netextilními materiály. Textilní techniky a postupy.Historie textilní tvorby. Současná textilní tvorba.

Praxe:Technické zkoušky v různých materiálech. Příprava a konečná realizace semestrální práce.

Požadavky k zápočtu:

Účast na seminářích. Soubor materiálových etud. Semestrální závěrečná práce.

Základní studijní literatura:

Cikánová,K.: Objevujte s námi textil, Praha :Aventinum 1996

Blažková,J.: Tapiserie XVI-XVIII st. V UPM, katalog UPM 1975

Anton, B.: Altindianische Textilkunst aus Peru, Leipzig 1984

Kybalová: Orientální koberce, Praha: Odeon 1981

Fiell,Ch&P.:Design of the 20th Century, Taschen Koln 1999

Pelcl,J.: Český design 1995 - 2000, Prostor 2001

Datum: 28.1. 2008

Vyučující:................ Vedoucí oddělení:................

Last update: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (30.01.2008)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html