Introduction to Applied Arts - O09321041
Title: Úvod do užité tvorby
Guaranteed by: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2008 to 2018
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (40)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Old code: ÚUTV
Note: course can be enrolled in outside the study plan
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: MgA. Lucie Havlásek Tatarová, Ph.D.
Classification: Arts > Applied Arts
Pre-requisite : O09321026
Is pre-requisite for: O09321042
Opinion survey results   Examination dates   WS schedule   Noticeboard   
Annotation -
Relationship between fine arts, applied arts and design. Varying views on the value of artistic objects; historical and ethnic principles of decoration. Materials in the art of the twentieth century. The concepts of style, taste, fashion, type, standards, proportions, the human module, composition. The relationships of purpose, function, style, shape and decoration. Creating objects of use and objects of art.
Last update: Erudio ()
Literature - Czech

KOLESÁR, Z. Kapitoly z dejín dizajnu. Bratislava : Slovenské centrum dizajnu, 1998. ISSN 1335-O34-X.

SPARKEOVÁ, P. Století designu - průkopníci designu 20. století. Praha : Slovart, 1999. ISBN 8O-7290-142-5.

PETRÁŇ J. a kolektiv. Dějiny hmotné kultury I a II. Praha : SPN a Karolinum, 1985 a 1997. ISBN neuvedeno, ISBN 80-7184-O86-6..

Last update: Erudio ()
Syllabus - Czech

Teorie:Užité umění - volné umění

Design, užitkové předměty, jejich místo v životě člověka,počátky průmyslových výrobků - století designu,dobová závislost. Problematika tvorby a hodnocení. Design, životní styl a móda, modernost, reklama.

Materiály, jejich proměny, vlastnosti. Užitkové předměty

Ukázky tvorby osobností,odkazy na literaturu, výstavy, galerie, muzea.

Praxe:

Tvorba a navrhování užitkových předmětů z papíru, textilu, plastů, přírodních materiálů.

Požadavky k zápočtu: Aktivní účast na seminářích, doplněná samostatným studiem a návštěvami výstav podle instrukcí vyučujícího.

Požadavky ke zkoušce: Semestrální práce v níž se projeví orientace v problematice a její pochopení.

Základní studijní literatura:

Fiell,Ch&P.:Design of the 20th Century, Taschen Koln 1999, ISBN 3-8228-5873-0

Pelcl,J.: Český design 1995 - 2000, Prostor 2001, ISBN 80-902736-6-1

Bueno,P.:Chairs, Atrium Barcelona 2004, ISBN 84-98692-95-3

Marková,G.:Pletení košíků, Computer Press Brno 2004, ISBN 80-251-0204-1

Mikušová Miluše: Prostorová a užitá tvorba 1, skripta UK, Praha 1990

Adlerová Alena: České užité umění 1918- 38, Odeon Praha, 1983

Pijoan. J. : Dějiny umění 10, Odeon Praha, 1984

Horsham Michael: Styly 20. a 30. let,Svojtka Vašut, 1997

Powelová Polly: Styly 50. a 60. let, Svojtka a Vašut, 1997

Časopisy: Domov, Design trend, De sign um, Umění a řemesla

Last update: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (10.09.2007)