SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Sculpture and 3D Work III - O09321019
Title: Modelování a prostorová tvorba III
Guaranteed by: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2006 to 2018
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/2, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (40)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Old code: MOPT
Note: course can be enrolled in outside the study plan
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. MgA. Michal Sedlák, Ph.D.
Classification: Arts > Fine Arts
Pre-requisite : O09321018
Is pre-requisite for: O09321026, O09321043
Annotation - Czech
Cíl výuky: prohloubení znalostí a dovedností v prostorové tvorbě (modelování, tvarování), rozvíjení vlastní invence a kreativity, všestranosti s odkazem k pedagogické praxi. Klíčová slova: hlína, objem, proporce, cit, výraz, struktura, silueta, invence, stylizace, pohyb, kontrapost, světlo a stín, modelace, reliéf, figura, stavba, osobnost Obsah: vymodelování objektu dle zadaného tématu. Studijní charakter práce. Pomocí dosažených znalostí a dovedností vytvoření vlastního objektu směřujícího k vlastní samostatné invenční tvorbě.
Last update: Bakaiová Dagmar (13.09.2006)
Literature - Czech

Základní studijní literatura:

Zhoř Igor: Proměny soudobého výtvarného umění. Praha, SNP 1992

LUCIE - SMITH, E. Art Today. Praha: Slovart, 1996. ISBN 801 - 85871 - 97 - 1.

SLAVICKÁ M. Výtvarné umění, 1994, roč. neuveden, č. 4

REZEK P. Tělo, věc a skutečnost v současném umění. Praha: Jazzová sekce, 1982. ISBN neuvedeno

DEMPSEYEOVÁ A. Umělecké styly, školy a hnutí. Slovart, 2002. ISBN 80 - 7209 - 402 - 5

SLAVICKÁ M., WILLIAMS J., BENISH B. Současné americké umění. Výtvarné umění (čtvrtletník pro současné umění 1 - 2/95) IBSN neuvedeno

CHALUPECKÝ J. Nové umění v čechách: Jinočany. Nakladatelství a vydavatelství H+H 1994.

ROESELOVÁ, V.; Linie, barva a tvar ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 2004. ISBN 80-902267-5-2.

ROESELOVÁ, V.; Námět ve výtvarné výchově. 1. vyd. Praha: Sarah, 1995.

ROESELOVÁ, V.; Proudy ve výtvarné výchově. 1. vyd. Praha: Sarah 1999. ISBN 80-902267-3-6.

ROESELOVÁ, V.; Řady a projekty ve výtvarné výchově. 1. vyd. Praha: Sarah, 1997. ISBN 80-902267-2-8.

ROESELOVÁ, V.; Techniky ve výtvarné výchově. 1. vyd. Praha: Sarah, 1996. ISBN 80-902267-1-10.

ROESELOVÁ, V.; Linie, barva a tvar ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 2004. ISBN 80-902267-5-2.

ROESELOVÁ, V.; Námět ve výtvarné výchově. 1. vyd. Praha: Sarah, 1995.

ROESELOVÁ, V.; Proudy ve výtvarné výchově. 1. vyd. Praha: Sarah 1999. ISBN 80-902267-3-6.

ROESELOVÁ, V.; Řady a projekty ve výtvarné výchově. 1. vyd. Praha: Sarah, 1997. ISBN 80-902267-2-8.

ROESELOVÁ, V.; Techniky ve výtvarné výchově. 1. vyd. Praha: Sarah, 1996. ISBN 80-902267-1-10.

Last update: Bakaiová Dagmar (13.09.2006)
Syllabus - Czech

Teorie: vybraní sochaři uplynulých staletí, orientace v současném umění, zajímavé výstavy a akce v průběhu semestru, jejich hodnocení v rámci oboustranného dialogu. Informace spojené s prací v seminářích.

Praxe:1) modelování ze sochařské hlíny pohybovou studii lidského těla cca 30cm vysokou, práce proběhne ve dvojicích v rychlém sledu střídání.

2)Prohloubení dovedností při vytvoření reliéfu o formátu cca 35x25cm. (detail ze svého pokoje)

3) hybrid -Vytvoření volného objektu na základě detailu vlastního těla a komponování tohoto detailu společně s geometrickým/ technickým detailem. Objekt bude cca 40cm velký. Nedílnou součástí tohoto objektu bude písemná zpráva - obhajoba v rozsahu cca jedné stránky.

Požadavky k zápočtu: podmínkou zápočtu je aktivní účast na seminářích a přednáškách (třetí absence musí být omluvena doložitelnou formou), průběžné plnění a odevzdání stanovených úkolů nejpozději v zápočtovém týdnu.

Požadavky ke zkoušce: jednou z podmínek ke splnění zkoušky bude malý test, který orientačně prokáže znalosti v oboru prostorová tvorba. Termín psané zkoušky bude v zkouškovém období. Obsah testu bude včas upřesněn. Druhou částí zkoušky bude odevzdání objektu včetně psané obhajoby.

Last update: Bakaiová Dagmar (13.09.2006)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html