Applied Arts - O07321111
Title: Užitá tvorba
Guaranteed by: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2010
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (35)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Jana Skarlantová
Classification: Arts > Applied Arts
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Současná užitá materiálová tvorba a design: Vztah funkce , formy , materiálu , dekoru. Základní výtvarně řemeslné zkušenosti s materiály. Techniky a technologie.
Last update: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (23.09.2008)
Aim of the course -
ýíGoals of subject: Learning of utility arts specification, gathering of art and technical experience based on independent work.

Last update: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (23.09.2008)
Literature -

Adlerová,A.České užité umění 1918 - 1938. Praha:Odeon 1983.

Medková,J. Řeč věcí. Praha: Horizont ,1990.

Morant,H.Dějiny užitého umění. Praha: Odeon 1983.

Kolesár, Z.. Kapitoly z dějin designu. Praha: Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze.2004.

Skarlantová,J,Vechová,M. Textilní výtvarné techniky.Plzeň:Fraus,2005

Skarlantová,J.; Slavík. Estetická výchova pro SŠ . I.díl. Praha:Sciencia Medica,2001

Skarlantová,Jana. Užitá tvorba I. Praha: UK-Pedagogická fakulta.2009

ISBN 978-80-7290-402-0

Časopisy věnované užitému umění (Desig-Trend, Umění a řemesla, Um apod.)

Last update: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (03.09.2009)
Teaching methods -

Forms of teaching : seminar 2

Last update: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (23.09.2008)
Requirements to the exam -
Demands to credit:
Set of decorations - jewels from chosen material

Creation of methodical project: logo and its use on objects

Last update: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (23.09.2008)
Syllabus -
sylabus:
Art and utility art - past and present. Industrial design - meaning for the society. Decoration - jewels (work with natural and artificial materials)

Graphical design: working with motif - stylization. Creation of own symbol and its applying on objects.

Key words: utility arts, art handicraft, design, ergonomics, ergometrics

Last update: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (23.09.2008)