SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Phonetics and Phonology - O07303010
Title: Fonetika s fonologií
Guaranteed by: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2009
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 C+Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Old code: FOFO
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Eva Hájková, CSc.
Annotation -
Last update: CHEJNOVA/PEDF.CUNI.CZ (04.09.2008)
The aim of the course is to introduce the basic terminology of Czech phonetics and phonology on the segmental level. The course focuses on training the correct articulation of problematic sounds and development of skills useful for the teachers.
Literature - Czech
Last update: CHEJNOVA/PEDF.CUNI.CZ (04.09.2008)
  • Hůrková, J.: Česká výslovnostní norma. Praha 1983
  • Palková, Z.: Fonetika a fonologie češtiny. Praha 1994.
  • Romportl, M.: Základy fonetiky. Praha 1973.
  • Výslovnost spisovné češtiny I., II. Praha 1967, 1978.

Syllabus - Czech
Last update: CHEJNOVA/PEDF.CUNI.CZ (04.09.2008)

Studijní obor:Učitelství pro mateřské školy

Kurz K 010: Fonetika s fonologií

Ukončení: zápočet, zkouška

Vyučující: PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D.

Požadavky k zápočtu: výstup

Forma zkoušky: písemná, ústní

Požadavky ke zkoušce:

Cíl kurzu: Seznámení se zvukovou realizací jazykové komunikace, jejími stylovými vrstvami a praktická aplikace získaných poznatků.

Obsah kurzu: Základní teoretické znalosti z fonetiky a fonologie vztahující se především k praxi učitele na mateřské škole. Praktický nácvik výslovnostně obtížných či rozporuplných jevů. Spisovná výslovnost - analýza mluvených projevů.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html