SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Art therapy III - O05321226
Title: Arteterapie III
Guaranteed by: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (15)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Old code: ARTE
Note: course can be enrolled in outside the study plan
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Lucie Jakubcová Hajdušková, Ph.D.
Classification: Teaching > Art Education
Pre-requisite : O05321225
Annotation -
Last update: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (07.10.2008)
Students will be introduced in to theory of Art-therapy by lectures and discussions, which will by conected to the preveious course (Art-therapy II). The Content of Course will be conected on exam topics (Art- therapy, Psychotherapy, history, developement and current Art-therapy, approach, methods and techniques, Art-therapy and Art, teacher/therapist, pupil/klient, Art-therapist´s competencies and his personality, ethical guestions in Art-therapy, education in Art-therapy, Art-therpy and education, Artephiletics). Realization, verification and evaluation of Art-therapeutical program designed for people with special needs.
Aim of the course -
Last update: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (07.10.2008)

Students will be preparated to select art-therapeutical methods for creating program for people with special needs.

Literature -
Last update: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (07.10.2008)

LANDISCHOVÁ, E. Teorie a praxe arteterapie. Taneční a výtvarné formy. Praha: PedF UK, 2007. ISBN: 978-80-7290-297-2

SLAVÍK, J. (ed.) Současná arteterapie v České republice a v zahraničí. 1. vyd. Praha : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s Českou arteterapeutickou asociací, 2000. ISBN: 80-7290-004-8.

ŠICKOVÁ-FABRICI, J. Základy arteterapie. 1. vyd. Praha : Portál, 2002. ISBN: 80-7178-616-0.

ZICHA, Z. Úvod do speciální výtvarné výchovy : Skriptum pro posluchače Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. 1.vyd. Praha : Univerzita Karlova, 1981.

Ruyer, R. Paradoxy vědomí. Expresivita. Praha : UK - Pedagogická fakulta 1994

Slavík, J.: Od výrazu k dialogu ve výchově. Praha : Karolinum 1997

Slavík, J.: Umění zážitku, zážitek umění I. a II. Praha : UK - Pedagogická fakulta 2001, 2004

Slavíková, V. ; Slavík, J. ; Hazuková, H.: Výtvarné čarování. Praha : UK - Pedagogická fakulta 2001

Campbellová, J.: Techniky arteterapie ve výchově..., Praha : Portál 1998

Caseová, C. - Dalleyová, T.(ed.): Arteterapie s dětmi. Praha : Portál 1996

Další zdroje:

www.artefiletika.cz, www.arteterapie.cz

Vybrané články z časopisů a sborníků (Výtvarná výchova, Pedagogika, Psychologie dnes (Propsy), Konfrontace, arteterapeutické sborníky a d.)

Teaching methods -
Last update: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (07.10.2008)

lecture/seminar

Requirements to the exam -
Last update: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (07.10.2008)
Claim to the C, Ex:
80% of attendance,

test,

Portfolio,

Final interview

Syllabus -
Last update: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (07.10.2008)
Sylabus:
Creation in kontext of pedagogical experinece, it´s reflection and analysis

Prezentation of programs - preparation of portfólio

Study of recommanded literature, prezentation and discussion

key words: art-therapy, history and progress, art-therapy and art, art-therapist and client

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html