SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Psychology of education - O05313075
Title: Psychologie výchovy
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2008
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Is provided by: O04313075
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
Classification: Teaching > Psychology
Pre-requisite : O05313019
Interchangeability : OBPP13005, O04313075
Is interchangeable with: O04313075
Literature - Czech
Last update: Mgr. David Doubek, Ph.D. (19.09.2005)
Studijní literatura:
Čáp,J., Mareš.J: Psychologie pro učitele. Praha, Portál 2001.

Helus, Z.: Dítě v osobnostním pojetí. Praha, Portál 2004.

Fontana,D.: Psychologie ve školní praxi. Praha, Portál 1997.

Hrabal,V.: Pedagogicko psychologická diagnostika žáka. Praha, SPN 1989.

Mareš,J.: Styly učení žáků a studentů. Praha, Portál 1998.

Matějíček,Z.: Co děti nejvíce potřebují. Praha, Portál 1994.

Pavelková, I.: Motivace žáků k učení. Praha Ped.F. UK 2002.

Slavík, J.: Hodnocení v současné škole. Praha, Portál 1999.

Syllabus -
Last update: Mgr. David Doubek, Ph.D. (19.09.2005)
Course goal:
Learning and exercising the basic facts and skills in the area of the education psychology

Synopsis of the course:
Teacher's profession - approach, demands, risks.

Tuition - its psychological basics: Approach to the teaching, relationship with the cognition, individual specialities of learning, learning self regulation.

Education and chosen aspects of the personality.

Motivation and educational self-regulation: Motivation dispositions and motivation processes, motivating pupils in school and in the family, perspective orientation of the pupils, motivation programs, developing the will characteristics.

Values and moral development.

Interaction teacher x pupil (pupils) - concept of a pupil, concept of a successful pupil, the rules of the process of allocating causes, perception - approach orientation of the teacher.

Family education - specifics of family and school socialization, interaction teacher x parent (family anticipations).

Evaluation and classification in school - orientating and developing forms of evaluation, risks and possibilities of individual forms of evaluation.

Diagnostic and self-diagnostic competences of the teacher.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html