SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Graphic Design I - O02321049
Title: Grafický design I
Guaranteed by: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2009 to 2018
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (18)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D.
Classification: Arts > Applied Arts
Is pre-requisite for: O02321050
Annotation - Czech
Vznik a historické proměny oboru grafického designu jako specifické součásti výtvarné kultury, umění a současné vizuální kultury. Historické proměny užité grafiky a grafického designu u nás a v evropské tvorbě od konce 19. století do roku 1945. Nejvýznamnější autoři, skupiny a styly.
Last update: RAUDEN/PEDF.CUNI.CZ (28.02.2013)
Aim of the course - Czech

Porozumět souvislostem role užité grafiky ve vývoji evropské kultury, vzdělanosti a umění. Historie užité grafiky a grafického designu. Práce na autorském cyklu výtvarných řešení.

Last update: RAUDEN/PEDF.CUNI.CZ (28.02.2013)
Literature - Czech

Základní studijní literatura:
ADOBE CREATIVE TEAM. Adobe Photoshop CS4 - Oficiální výukový kurz. Brno: Computer Press, 2009.
BLAŽEJ, B. Grafická úprava tiskovin. Praha: SPN, 1990.
DUSONG, J. L., SIEGWARTOVÁ, F. Od olova k počítačům. Praha: Svojtka a Vašut, 1997.
KAFKA, O. KOTYZA, M. CI SET. Praha: Kafka Design 2007.

Literatura doporučená:
Kolektiv.: Ladislav Sutnar - design in action. Praha: Argo, 2003.
PRIMUS, Z. Umění je abstrakce. Česká vizuální kultura 60. let. Praha: Arbor vitae, KANT, 2003.
SAMARA, T. Grafický design. Praha: Slovart, 2008.
RICHTR M. ZÁRUBA A. CI.CZ 1990 - 2007 (Firemní styl v České republice). Praha, CI.CZ. a Ogilvy CID, 2008.
TWEMLOWOVÁ, A. K čemu je grafický design? Praha: Slovart, 2008.
Časopisy Baseline, Emigre, Graphis, Font, Print, Pixel, Typo, Živel, Novum

Katalogy a sborníky symposií Bienále Brno (88-06) a Bienále Bratislava

Last update: RAUDEN/PEDF.CUNI.CZ (28.02.2013)
Syllabus - Czech

Úvod do oboru vizuální komunikace. Základy práce s PC v prostředí grafických editorů.

Last update: RAUDEN/PEDF.CUNI.CZ (28.02.2013)
Course completion requirements - Czech

Aktivní účast na seminářích. Povinná účast na korekturách. Adekvátní úroveň seminárních prací. Konkrétní požadavky ke zkoušce budou vycházet z teoretické báze předmětu.

Last update: RAUDEN/PEDF.CUNI.CZ (28.02.2013)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html