SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Graphic Design II - O02321028
Title: Užitá grafika II
Guaranteed by: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2006 to 2018
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (36)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Old code: UŽGR
Note: course can be enrolled in outside the study plan
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. ak. mal. Ivan Špirk
Classification: Arts > Applied Arts
Pre-requisite : O02321019
Is pre-requisite for: O02321029
Annotation - Czech
Cíl výuky: Fenomén písma jako důležitá součást historie světových kultur na pozadí dnešních interpretací; Obsah Klíčová slova: piktogram - písmové soustavy - abecedy - vizuální - myšlené
Last update: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (23.07.2008)
Literature - Czech

Základní studijní literatura:

DUSONG, J.- L., SIEGWARTOVÁ, F.: Typografie - od olova k počítačům, Praha: Svojtka a Vašut, 1997. ISBN 80-7180-296-4

MUZIKA, F.: Krásné písmo ve vývoji latinky I.a II., Praha, 1958 Bez ISBN

BOHATCOVÁ, M.: Česká kniha, Panorama, 1990. ISBN 80-7038-131-0

ADOBE CREATIVE TEAM. Adobe Photoshop 6 - Oficiální výukový kurz. Praha: SoftPress, 2001. ISBN 80-86497-06-2

ADOBE CREATIVE TEAM. Adobe InDesign CS - Oficiální výukový kurz. Praha: SoftPress, 2005. ISBN 80-86497-72-0

Časopis GRAPHIS poslední ročníky 99-06. ISSN 0017-3452

Časopisy DELEATUR. ISSN 1210-4780, TYPO. ISSN 1214-0716

Produkce nakladatelství AULOS Zdeňka Křenka, Michalská ul., St.Město

Last update: Bakaiová Dagmar (14.09.2006)
Syllabus - Czech

Teorie: Písmo - unikátní téma, umožňující sledovat kulturní kořeny a vývoj civilizace (jednotlivých světových kulturních center); písmo a dnešek;

Praxe: Tvorba písma, kaligrafie a současné využití kaligrafie v designové tvorbě; piktogram, značka a logotyp; písmo a počítače; autorská abeceda;

Požadavky k zápočtu: Adekvátní úroveň všech semestrálních prací, včetně teoretické semestrální práce (min.3 str. strojopisu) reflektující dílčí témata semestru podle zájmu studentů; součástí je rovněž obhajoba praktických prací (min.1 str. strojopisu);

Last update: Bakaiová Dagmar (14.09.2006)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html