SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Applied Arts III - O02321027
Title: Užitá tvorba III
Guaranteed by: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2006 to 2019
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/2, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (36)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Old code: UŽTV
Note: course can be enrolled in outside the study plan
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. ak. mal. Miluše Mikušová
MgA. Lucie Havlásek Tatarová, Ph.D.
Classification: Arts > Applied Arts
Pre-requisite : O02321026
Annotation -
Concepts of decorative textile techniques: textile blueprint, batique, textile print, film-print. Practical experiments.
Last update: Erudio ()
Literature - Czech

HASALOVÁ, V. Tvořivost českého lidu v tradiční umělecké výrobě. (stať Josefa Vydry -

Co je lidový modrotisk). Praha: Orbis, 1953

KYBALOVÁ, L. Tisky a batiky (časopis) , Praha: Mona, 1982

LAPKA, K. Textilní technologie I. část - Tiskařství, pletařství. Praha: SPN,1954

Last update: Erudio ()
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html