SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Applied Arts II - O02321026
Title: Užitá tvorba II
Guaranteed by: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2006 to 2018
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (36)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Old code: UŽTV
Note: course can be enrolled in outside the study plan
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: MgA. Lucie Havlásek Tatarová, Ph.D.
Classification: Arts > Applied Arts
Pre-requisite : O02321018
Is pre-requisite for: O02321027
Annotation - Czech
Cíl výuky: Prohloubení dosud získaných znalostí o designu a užité tvorbě, důraz na současnou tvorbu. Využití dosavadních praktických zkušeností k samostatnější tvorbě. Využití netradičních materiálů,recyklace. Obsah Klíčová slova: Užitá forma, design, užitkové předměty, funkce, dekorativní motiv(organický, geometrický, abstraktní, předmětný, figurální, figurativní, realistický), stylizace,ornament, raport, kompozice,značka, logo, ex libris. Teorie:Užité umění ? volné umění Design, užitkové předměty, jejich místo v životě člověka,počátky průmyslových výrobků ? století designu,dobová závislost. Problematika tvorby a hodnocení. Design, životní styl a móda, modernost, reklama. Materiály, jejich proměny, vlastnosti. Užitkové předměty Ukázky tvorby osobností,odkazy na literaturu, výstavy, galerie, muzea.
Last update: Bakaiová Dagmar (11.09.2006)
Literature - Czech

Fiell,Ch&P.:Design of the 20th Century, Taschen Koln 1999, ISBN 3-8228-5873-0

Pelcl,J.: Český design 1995 - 2000, Prostor 2001, ISBN 80-902736-6-1

Bueno,P.:Chairs, Atrium Barcelona 2004, ISBN 84-98692-95-3

Marková,G.:Pletení košíků, Computer Press Brno 2004, ISBN 80-251-0204-1

Mikušová Miluše: Prostorová a užitá tvorba 1, skripta UK, Praha 1990

Zedníček F.: Užitá tvorba, skripta SPN

Adlerová Alena: České užité umění 1918- 38, Odeon Praha, 1983

Adamcová, M.:Keramika pro malé i velké. Olomouc 1994

Birks, T.: The complete potter´s compagnion, Conran Octopus limited London 1996

Espinová, L.: Keramika krok za krokem. Praha 1996

Hanzlí?ek, T.: Výroba keramiky a porcelánu, Svoboda Praha 2000

Chavarria, J.: Velká kniha keramiky, Knihcentrum Praha 1996

Navarro, M. P.: Velká kniha dekorování keramiky, Knihcentrum Praha 1997

Peterson, S.: The craft and art of clay, Laurence King publishing London 1992

Rada, P.: Kniha o technikách keramiky. Praha 1996

Rada, P.: Slabikář keramika. Praha 1997

Roeslová, V.: Námět ve výtvarné výchově. Praha 1995

Techniky ve výtvarné výchově. Praha 1996

Řady a projekty ve výtvarné výchově. Praha 1997

Roeslová, V.: Proudy ve výtvarné výchově, Sarah Praha 1999

Valenta, L.: Keramická příručka, Vydavatelství technické literatury v Horním Maršově 1999

Warshawová, J.: Velká kniha keramiky, Rebo productions ?estlice

Zhoř, I.: Hledání tvaru. Praha 1992

Pijoan. J. : Dějiny umění 10,12 Odeon Praha, 1984

Horsham Michael: Styly 20. a 30. let,Svojtka Vašut, 1997

Powelová Polly: Styly 50. a 60. let, Svojtka a Vašut, 1997

Časopisy: Blok, Domov, Design trend, De sign um, Umění a řemesla

Last update: Bakaiová Dagmar (11.09.2006)
Syllabus - Czech

Praxe:

Tvorba a navrhování užitkových předmětů z papíru, textilu, plastů, přírodních materiálů.

Požadavky k zápočtu: Aktivní účast na seminářích, doplněná samostatným studiem a návštěvami výstav podle instrukcí vyučujícího.

Last update: Bakaiová Dagmar (11.09.2006)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html