SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Graphic Design - O02321019
Title: Užitá grafika I
Guaranteed by: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2006 to 2019
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (36)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Old code: UŽGR
Note: course can be enrolled in outside the study plan
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. ak. mal. Ivan Špirk
Classification: Arts > Applied Arts
Pre-requisite : O02321006
Is pre-requisite for: O02321028
Annotation -
Basic elements of decorative composition. Rhythm in nature and art. Materials, techniques and expressive means.
Last update: Erudio ()
Literature - Czech
Základní studijní literatura:
LAMAČ, M.: Studie od secese ke kubismu, Osma a SVU (str.285-358), Praha Odeon, 1992. ISBN 80-207-0404-3

BOHATCOVÁ, M.: Česká kniha, Panorama, 1990. ISBN 80-7038-131-0

KROUTVOR, J.: Poselství ulice, Praha Comet, 1991 bez ISBN

ADOBE CREATIVE TEAM. Adobe Photoshop 6 - Oficiální výukový kurz. Praha: SoftPress, 2001. ISBN 80-86497-06-2

Časopisy:

GRAPHIS poslední ročníky 99-06. ISSN 0017-3452

DELEATUR. ISSN 1210-4780 (poslední ročníky)

TYPO. ISSN 1214-0716 (poslední ročníky)

Last update: Bakaiová Dagmar (20.02.2006)
Syllabus - Czech
řObsah

Klíčová slova:Dekorativní kompozice - rytmus - symetrie, asymetrie, harmonie, disharmonie, pohyb - bod, linie, plocha - stylizace

Teorie: Prostředky výstavby dekorativní kompozice; rytmus v přírodě a umění; elementární prvky výstavby dekorativní kompozice; čas a formální proměny;

Praxe:Tvorba dekorativní plochy, současné využití v grafickém designu; stylizace

a skutečnost; materiály, techniky a výrazové prostředky; sběr, zkoumání a využití rozmanitých stylizovaných forem rozličných kultur minulosti i dneška (pedagogický deník); základy počítačové práce s obrazem - Photoshop;

Požadavky k zápočtu:Adekvátní úroveň všech semestrálních prací.

1) Praktické práce: a) cykly 2 řešení dekorativní plochy + obhajoby

2) Teoretické práce: min. 4 str. strojopisu budou bilancí studia, reflektující historii oboru užité grafiky a grafického designu v Čechách od 2. pol. 19. století do konce 1. republiky

v kontextech proměn evropského umění - skupiny, školy, hnutí; (teoretická práce bude odevzdána do 30. dubna!)

Last update: Bakaiová Dagmar (20.02.2006)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html