SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Seminar of Ethics - O02317066
Title: Seminář z etiky
Guaranteed by: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2010
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Old code: SEET
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.
Classification: Teaching > Family Education
Pre-requisite : O02317061, O03111011
Annotation -
Last update: MARADOVA (12.07.2005)
The course describes relation between ethics and moral philosophy, problems of medical ethics and ethics of social work (interruption, euthanasia, transplantation). Major topics are confrontation with illness, truth on hospital bed, oncological patient and senior problems in civic society.
Literature - Czech
Last update: MARADOVA (12.07.2005)

HAŠKOVCOVÁ, H. Lékařská etika. Praha: Galén, 2002. ISBN 80-7262-132-7

HAŠKOVCOVÁ, H. Thanatologie: nauka o umírání a smrti. Praha: Galén, 2002. ISNM 80-7262-034-7

HAŠKOVCOVÁ, H. Manuálek sociální gerontologie. Brno: IDVZP, 2002. ISBN 80-7013-363-5

HAŠKOVCOVÁ, H. Jak učit a jak se naučit lékařskou etiku. Brno, IDVZP, 2001. ISBN 80-7013-339-X

Syllabus - Czech
Last update: MARADOVA (22.09.2005)
Obsah kurzu:
  • Úvodní přednáška:vymezení oboru, základní pojmy, etika zdraví a nemoci, stručná historie české lékařské etiky, etické (deontologické) kodexy:Hippokratova přísaha a její novelizace, Konvence o biomedicíně
  • Paternalizmus a partnerství ve veřejném životě i ve zdravotnictví. Lékař a pacient, Etický kodex Práv pacientů. Co má vědět o právech pacientů učitel a co jeho žák
  • Problematika interrupci a asistované reprodukci, film: Hlavně by bylo zdravé
  • Člověk v nouzi nemoci, pravda na nemocničním lůžku ? věčná i aktuální otázka, jak pomoci sobě, rodinným příslušníkům i přátelům, možnosti a meze laické pomoci, sociální kontext, film: Carpe diem
  • Problematika starých a starých nemocných lidí, Zelená geriatrie, Program Stárnout zdravě v Evropě /ČR/, Úcta ke starším, ateizmus, Akademie a Univerzity třetího věku
  • Problematika umírání a smrti, paliativní strategie, problematika eutanázie, Charta umírajících

Požadavky k zápočtu:

  • Úspěšně absolvovat závěrečný písemný test -

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html