SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Aesthetics I - O02317023
Title: Estetika I
Guaranteed by: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2008
Semester: winter
E-Credits: 1
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (15)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Old code: ESTE
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Hana Rýdlová
Classification: Teaching > Family Education
Pre-requisite : O01112003, O02317019
Is pre-requisite for: O02317SOZ, O02317025, O02317024, O02317026
Annotation -
Last update: MARADOVA (12.07.2005)
The course handles basic aesthetic categories, aesthetic dimensions of life, nature of aesthetic relation defined in view of the theoretical and practical (relation between beauty and sustainability, appropriateness and purpose, good and truth). It also examines position of art in the aesthetic sphere and in the issue of aesthetic and artistic value.
Literature - Czech
Last update: MARADOVA (21.06.2005)

GADAMER, H.G. Aktualita krásného. Bratislava: Filozofia do vrecka, 2003. ISBN 80-86138-48-8.

JUZL, M. a PROKOP, D. Úvod do estetiky. Praha: Panorama, 1989. ISBN 80-7038-051-9.

PERNIOLA, M. Estetika 20. století. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 80-246-0213-X

Syllabus - Czech
Last update: MARADOVA (22.09.2005)
Obsah kurzu:
  • Problém pojmu estetiky, jeho rozpornost a vazba k filosofii a pojmu krásy
  • Estetická dimenze života a její význam.Povaha estetického vztahu a jeho vymezení ve vazbě k vztahu teoretickému a praktickému, sféry estetického.Poeisis a aisthésis
  • Estetická fce, norma a hodnota, jejich"nesamozřejmost
  • Pojetí krásy v dějinách estetickofilosofického myšlení .
  • Krása jako vlastnost světa.Krása a užitečnost, vhodnost, účelnost.Krása, dobro a pravda.Krása jako cesta ke svobodě člověka.Vkus jako schopnost posuzovat krásu, ovlivňující faktory
  • Zvláštní místo umění v oblasti estetického
  • Problém vztahu estetické a umělecké hodnoty

Požadavky k zápočtu:

  • Seminární práce v rozsahu 8-10stran na téma týkající se oblasti estetiky, estetické výchovy, filosofie umění apod. Téma je třeba předem konzultovat s vyučujícím

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html