SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Mathematical software - O02310082
Title: Matematický software
Guaranteed by: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2010
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/2, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Explanation: Rok3Student zapíše jeden z kurzů Funkce více proměnných nebo Metody matematické anal
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. RNDr. Milan Koman, CSc.
Classification: Informatics > Computer Graphics and Geometry
Mathematics > Didactics of Mathematics
Pre-requisite : O0231SOUB
Syllabus - Czech
Last update: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (13.04.2005)

Matematický software - Počítačové programy pro podporu matematiky a výuky matematiky.

Derive, Maple, Famulus - úpravy výrazů, symbolické a numerické řešení algebraických a diferenciálních rovnic, derivování a integrování funkcí. Zobrazování grafů funkcí jedné a dvou proměnných, grafické metody řešení rovnic. Rozklady na prvočinitele a další aritmetické funkce.

(Tematicky navazuje na kurs K19 Počítače a programování II.)

Cabri Geometrie - planimetrie na obrazovce. Konstrukce geometrických objektů, množin bodů, měření délek, obsahů a úhlů.

Grafické kalkulačky a jejich možnosti.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html