SubjectsSubjects(version: 902)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Programming - O02310081
Title: Programování
Guaranteed by: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2010
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/2 [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Petr Dvořák, Ph.D.
Mgr. Derek Pilous, Ph.D.
Classification: Informatics > Programming
Pre-requisite : O0231SOUB
Annotation - Czech
Last update: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (13.04.2005)
Gaussova rovina, Cabri-geometrie, komplexní číslo, těžiště, Moiwreova věta, n-tá mocnina, n-tá odmocnina, řešení polynomické rovnice, trajektorie bodu, rovnice přímky, rovnice kružnice, svazek kružnic, orthogonální svazky kružnic, Apolloniova kružnice, kruhová inverze, Lobačevského geometrie.
Syllabus - Czech
Last update: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (13.04.2005)
Obsah kurzu:
  • Analýza výukového software používaného na českých školách.
  • Využitelnost a problematika nasazení ve výuce matematiky.
  • Využití internetu a volně dostupného software pro výuku matematiky.
  • Tvorba koncepce výukového software.
  • Výuka pomocí internetu.
Požadavky k zápočtu:
  • Pravidelná účast.
  • Vypracování projektu na dané téma

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html